מחפשים הערכת נזקי מים ואש?

השאירו את הפרטים ואנו נחזור אליכם
  ביטוח מבנה לדירת מגורים – מהו מבנה?

  לכאורה, המושג “הדירה” עפ”י המקובל בפוליסה לביטוח דירה הינו ביטוח המבנה.

  בעניין זה, עולות לעיתים תכופות שאלות חוזרות ונישנות.

  השאלות מחריפות כאשר המקרה מטופל ע”י שתי חברות ביטוח נפרדות, אחת למבנה ואחת לתכולה.

  במקרה של נזק, מנסה כל שמאי ביטוח לקבוע איזה חלק הינו בטיפולו, ובעיקר איזה חלק אינו בטיפולו.

  בעניין זה צריך וכדאי להסביר:

  הפוליסה לביטוח דירה הוגדרה ב”חוק חוזה הביטוח”, ובין היתר הוגדר המושג “דירה” שבפוליסה כדלקמן:

  “המבנה של הדירה או הבית הנזכרים ברשימה, מרפסות, צנרת, מיתקני ביוב ואינסטלציה, מיתקני הסקה, דודים, מערכות סולריות ומיתקני טלפון וחשמל השייכים לדירה, שערים, גדרות ודרכים מרוצפות השייכים לדירה וכל החלקים הקבועים של הדירה או המחוברים אליה חיבור של קבע”.

  ובהמשך:

  “אם הדירה מצוייה בבית משותף כוללת היא גם את חלקו של המבוטח ברכוש המשותף של הבית המשותף וכן הצמדות מיוחדות שיש לדירה.” סיוע מיוחד להבנת ההגדרה הנ”ל ניתן לקבל מחוק המקרקעין תשכ”ט 1969, פרק פרשנות.

  המושג “מקרקעין” מוגדר:

  “קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר המחובר אליה חיבור של קבע, זולת מחוברים הניתנים להפרדה.”

  המונח “חיבור של קבע” חוזר בשני החוקים במדוייק, הן בהגדרת “דירה” והן בהגדרת “מקרקעין” בחוק המקרקעין.

  מהו “חיבור של קבע”?

  אצל אנשים העוסקים בענף הביטוח, שמאי ביטוח, שמאי רכוש, מסלקי תביעות וכדומה, מקובלת ההבנה הכללית שמחובר כלשהו, אשר חובה להשאירו בדירה בעת מכירה הינו “מבנה”.

  אחרים בתחום סבורים, כי קנה המידה הינו האם לאחר פירוק הפריט, ירד הפריט בערכו או יינזק? האם יפחת בערכו?

  לדעתנו, יש לפרש המחלוקת באופן מדעי, וברוח החוק.

  להלן פסיקתנו באשר לפריטים הנתונים בדרך כלל במחלוקת.

  קנה המידה הקובע באשר לחבור של קבע או חיבור ארעי הינו הכוונה. דהיינו מהי בדרך כלל כוונתו של אדם סביר מן היישוב, כאשר הינו מחבר פריט כלשהו למבנה, והאם התכוון להשאירו קבוע למבנה.

  דוגמאות:

  • ארון קיר קבוע למבנה, הינו “מבנה” – אך לא ארון מיטלטל.
  • נורות הנתונות בגופי תאורה, הינן “מבנה” – אך לא מנורות דקורטיביות, אהילים, וכדומה.
  • ארון מטבח הינו “מבנה” אך לא תנור האפיה הקבוע בארון, אף אם הוא “בילד אין”.
  • פרגולה הינה “מבנה” – אך לא סוכה שהוקמה לצורך חג הסוכות.

  תפקיד השמאי

  בהערכת נזקים לדירת מגורים, על שמאי הביטוח לקבוע בגבולות ברורים מהם הנזקים לדירה (= למבנה) ומהם הנזקים לתכולה.

  סכומי הביטוח למבנה ולתכולה הינם נפרדים ולפעמים אינם מספיקים או אף חסרים.

  במקרה כזה, פסיקה לא נכונה של השמאי בנוגע לחלק של הנזק תגרום נזק רב.

  חשוב להתייעץ עם שמאי נזקים או שמאי רכוש מומחה מטעמך בכל מקרה ביטוח. ניתן להתקשר למשרדנו בכל עת.

  איתכם באש ובמים, יהושוע סדן שמאים ומהנדסים - שמאות מדוייקת

  התנהלות משפטית ומקצועית

  יהושע סדן מתמנה רבות כשמאי מומחה מטעם בתי המשפט בכל רחבי הארץ.

  כל הערכות הנזקים במקום אחד

  חוות דעתנו כוללת את כל הדרוש: ציון הליקוים, עלות התיקונים, משך התיקונים והתוצאות הנילוות.

  ניסיון מוכח בתחום מעל 40 שנה

  יהושע סדן מומחה בעל ניסיון של למעלה מ-40 שנים, בעל מוניטין נרחב של שמאי רכוש יסודי ומדוייק.

  מדוע דווקא יהושע סדן?

  מתחילת דרכו כשמאי, לפני למעלה מ-35 שנה, אימץ יהושע סדן את דרכו כשמאי חסר פשרות, אשר חוות הדעת היוצאות תחת ידו הינן מדויקות, מיקצועיות, מנומקות ובהירות. כל השמאים והמהנדסים במשרד מחוייבים למסורת ארוכת שנים זו.

  כל חוות דעת של משרד יהושע סדן הינה מקצועית, מדוייקת, מציגה את המצב לאשורו, ומסוגלת לעמוד במבחנים המשפטים הקפדניים ביותר. (ראה פסקי דין לדוגמה).

  מדיניות זו נותנת את תוצאותיה: המחלוקת שבין הצדדים מצטמצמת למינימום, ולרוב מסתיימת ללא כל דיון משפטי.

  גם אם נוצר דיון משפטי, אזי בתי המשפט פוסקים פעם אחר פעם לטובת חוות הדעת שהוגשה ע"י המשרד.

  קראו עוד

  שמאות נזקי אש

  אירוע אש הינו אירוע חמור ורציני, עם השלכות קשות ונרחבות כלפי הרכוש שניזוק. נזק הנובע מאש מלווה כמעט תמיד בנזקים נלווים: נזקי חום, נזקי פיח, ריח עשן. חומרי הכיבוי ומי הכיבוי גורמים גם הם נזקים כבדים. לעיתים, עולים הנזקים כתוצאה מפעולות הכיבוי על הנזקים מאש השריפה. במהלך השריפה ומיד לאחריה, נוצרים נזקים לציוד חשמלי ואלקטרוני. נוצרים נזקים עקב תקלות חשמל ומי כיבוי. נוצר סיכון גבוה של היווצרות חלודה במוצרי מתכת כתוצאה מפיח. ריחות עשן חודרים לפריטים רגישים כגון: מוצרי ביגוד, מוצרי מזון ועוד. פריטים שחובה להחזיקם בקירור ניזוקים עקב הפסקת פעולת הקירור.

  שמאות נזקי מים

  נזקי מים הם הנזקים הנפוצים ביותר בנזקי רכוש. נזק מים הוא נזק רציני הדורש התייחסות דחופה ומיקצועית של שמאי נזקים. שמאי נזקים מנוסה מסוגל בדרך כלל לאתר את מקור הדליפה לפני שבוצעה חפירה ועבודות איתור. כיצד אפשר לחסוך בעבודות איתור מקור הדליפה? מה קורה למוצרי עץ במקרה של מגע עם מים? כיצד מתמודדים עם שרברבים שהתמנו ע”י חברת ביטוח בנושא נזקי מים? מה קורה אם תשתית החול מתחת לריצוף מלאה מים? ההחלטות בנושא טיפול בנזקי מים חייבות להיות מקצועיות והערכת הנזק חייבת להיות מבוצעת ע”י שמאי נזקים. נגרמו לך נזקים כתוצאה מדליפת מים מהשכנים? יש מה לעשות. התייעץ עם שמאי נזקים מנוסה.

  שמאות נזקי פריצה

  נזקים כתוצאה מפריצה נפוצים מאוד בדירות, במשרדים, בעסקים, בחקלאות ובכל רכוש שהוא. שמאי מומחה לנזקים נדרש לקבוע גם את אופן החדירה והיציאה, עליו לבדוק אם הרכוש עמד בתנאי הגנות כפי שנדרש בביטוח, אם היה ביטוח, וכן להמליץ על הגנות למניעה או צימצום הנזק של פריצה נוספת. שמאי נזקים מומחה נדרש להעריך רכוש שנגנב ואיננו. כיצד מוערך הנזק? מהו הרכוש שנגנב מהמקום ומה שוויו? כיצד ניתן להוכיח זאת? הניסיון והמקצועיות של השמאי יקבעו לעניין היקף הנזק באופן מכריע גם בבתי המשפט. לכן, מומלץ להזמין שמאי נזקים מומחה ומנוסה.

  שיווק באינטרנט שיווק באינטרנט