מחפשים הערכת נזקי מים ואש?

השאירו את הפרטים ואנו נחזור אליכם
  ביטוח עסק – מה חייבים לבטח?

  אין זה סוד כי השאלה מה כדאי לבטח קשורה לתשובה לשתי שאלות נוספות:

  1. איזה סיכון אני לוקח על עצמי אם אינני מבטח?
  2. כמה יעלה לי להפחית את הסיכון ו”לישון בשקט”?

  אין זה מן החוכמה לבטח כל הסיכונים האפשריים בעסק.

  הגנת “בונקר” על העסק עולה כסף רב ועלולה לגרום הוצאות כבדות, ובהמשך סיכונים אחרים הקשורים בחוסר נזילות או הוצאות מוגדלות.

  הבה נבחן מה כדאי וחשוב לבטח ולמה?

  א. ביטוח חבות מעבידים

  האם אתה מעסיק עובדים?

  אף אם אתה מעסיק עובד אחד, קיים סיכון לא קטן בגין אחריותך לשלומו ובריאותו של העובד.

  תאונות קורות תמיד, וחלקן קורות בתוך שעות העבודה.

  • תאונת עבודה מבוטחת בדרך כלל ע”י המוסד לביטוח לאומי, ומוסד זה יפצה את העובד בגין תאונת עבודה. ברם, אם יוברר במהלך חקירת התאונה, כי התרשלת בחובת הזהירות, אזי קיים חשש רציני שהמוסד לביטוח לאומי יתבע ממך את הפיצויים ששילם לעובד.
  • סיכון נוסף הוא שהעובד יתבע ממך פיצויים באופן ישיר, בנוסף לפיצויים שהוא מקבל מהמוסד לביטוח לאומי.
  • הכיסוי הביטוחי של “חבות מעבידים” הינו זול ביותר ואילו גבול האחריות מסתכם במיליוני דולרים.

  מסקנה: כדאי וחובה לבטח בעסק סעיף של “חבות מעבידים”.

  ב. ביטוח צד שלישי

  האם העסק שלך שוכן בסמוך לעסקים נוספים או דירות נוספות?

  דע לך כי אירוע שיגרתי ביותר , הקורה בעשרות בתי עסק מדי יום ביומו, כגון פריצת מים מן העסק או פריצת אש מן העסק, והתפשטות הנזק לרכוש סמוך, יטיל עליך אחריות כבדה כלפי הרכוש הסמוך.

  באירועים כגון אלה, ובמיחד באירוע אש, הצד השלישי אינו חייב להוכיח כי התפרצות האש נגרמה כתוצאה מהתרשלותך.

  כל מה שעליו להוכיח הוא, כי מוקד האש נמצא בתוך גבולות העסק שלך.

  נזקי אש, עשן והפיח יכולים לגרום נזקים קשים לרכושו לנפשו או לבריאותו של הצד השלישי.

  נימוק נוסף: האם אתה מקבל קהל בעסק?

  גם אם לעיתים רחוקות מגיע לעיסקך לקוח אחד או יותר, אזי יש לעסק שלך אחריות כלפיו.

  הלקוח יכול להינזק הן בדרך הגישה לעסק, או בתוך העסק, כתוצאה ממעידה, החלקה, התמוטטות מדף, התפרקות כיסא ועוד ועוד.

  הנזקים לצד שלישי הינם כבדים, ואילו עלות הביטוח זולה יחסית.

  מסקנה: כדאי מאוד ואף חובה לבטח בפני סיכונים לצד שלישי.

  ג. ביטוח אש

  סיכוני האש בעסק גבוהים יותר מהמשוער.

  בעסק קיימים חפצים חשמליים רבים כגון: לוח חשמל, מטען סוללות, מחשבים, מאריכים חשמליים, שקעים ומפצלים, מנועים למקרר, מזגנים, גופי תאורה ועוד ועוד.

  כל אחד מאלה עלול להיות גורם לאסון כלכלי כבד.

  שריפה קטנה בעסק גורמת להיווצרות פיח רב ונזקים נרחבים לציוד, מלאי, מסמכים, חלרקי מבנה ועוד. כל שריפה קטנה עלולה להפוך תוך דקות לשריפה גדולה.

  הסיכונים באש הינם גבוהים במיוחד. עלות הביטוח נמוכה יחסית.

  מסקנה: כדאי ביותר לבטח בפני סיכוני “אש”.

  ד. ביטוח פריצה

  הכיסוי הביטוחי לפריצה הינו יקר יחסית. ניתן לבטח את כל תכולת העסק בפני פריצה.

  ברם, אם היקף התכולה גדול במיוחד, והסבירות כי כל התכולה תינזק בפריצה הינה נמוכה, מומלץ לבטח כיסוי פריצה על בסיס “נזק ראשון”.

  כיסוי “נזק ראשון” הינו הסכם בין המבוטח למבטחים על פיו ישולם פיצוי בגין פריצה, אולם לא יותר מהסכום שנקבע כ”נזק ראשון”.

  יש לשים לב, כי כיסוי “נזק ראשון” אינו פוטר את המבוטח מהצהרה נכונה באשר לשווי הכולל של סכומי הביטוח.

  יש לקחת בחשבון כי כיסוי הפריצה כרוך בביצוע אמצעי הגנה בפני פריצה.

  במקרה של פריצה לעסק, יבדוק שמאי ביטוח מטעם חברת הביטוח אם בוצעו ההגנות בפני פריצה כלשונן בפוליסה.

  אם לא בוצעו ההגנות, יהיה קושי רב לדרוש פיצוי מחברת הביטוח בגין נזקי הפריצה.

  במיכלול השיקולים לביטוח פריצה, יש לקחת בחשבון גם את עלויות ההגנות הנ”ל.

  כמו כן, יש לשים לב כי שיעור ההשתתפות העצמית בפריצה גבוה בדרך כלל משיעור ההשתתפות העצמית בגין נזקים אחרים.

  ה. נזקים אחרים

  יש לבדוק כל אחד מהכיסויים המבוקשים לגופו של עניין, הן באשר למידת הסיכון הביטוחי והן באשר לעלות הביטוח.

  רצוי לכלול נזקים נוספים בפוליסת הביטוח אם הם נכללים בחבילת הכיסוי הביטוחי, כגון בפוליסות מיוחדות לעסק הכוללות כיסויים נוספים באופן אוטומטי.

  פוליסות אלה כוללות חבילות של כיסוי סיכונים הניתנות לבחירה, תוך בדיקה מתמדת של העלויות לעומת היקף הסיכונים.

  איתכם באש ובמים, יהושוע סדן שמאים ומהנדסים - שמאות מדוייקת

  התנהלות משפטית ומקצועית

  יהושע סדן מתמנה רבות כשמאי מומחה מטעם בתי המשפט בכל רחבי הארץ.

  כל הערכות הנזקים במקום אחד

  חוות דעתנו כוללת את כל הדרוש: ציון הליקוים, עלות התיקונים, משך התיקונים והתוצאות הנילוות.

  ניסיון מוכח בתחום מעל 40 שנה

  יהושע סדן מומחה בעל ניסיון של למעלה מ-40 שנים, בעל מוניטין נרחב של שמאי רכוש יסודי ומדוייק.
  שיווק באינטרנט שיווק באינטרנט