מחפשים הערכת נזקי מים ואש?

השאירו את הפרטים ואנו נחזור אליכם
  ביטוח עסק – מה חייבים לבטח?

  אין זה סוד כי השאלה מה כדאי לבטח קשורה לתשובה לשתי שאלות נוספות:

  1. איזה סיכון אני לוקח על עצמי אם אינני מבטח?
  2. כמה יעלה לי להפחית את הסיכון ו”לישון בשקט”?

  אין זה מן החוכמה לבטח כל הסיכונים האפשריים בעסק.

  הגנת “בונקר” על העסק עולה כסף רב ועלולה לגרום הוצאות כבדות, ובהמשך סיכונים אחרים הקשורים בחוסר נזילות או הוצאות מוגדלות.

  הבה נבחן מה כדאי וחשוב לבטח ולמה?

  א. ביטוח חבות מעבידים

  האם אתה מעסיק עובדים?

  אף אם אתה מעסיק עובד אחד, קיים סיכון לא קטן בגין אחריותך לשלומו ובריאותו של העובד.

  תאונות קורות תמיד, וחלקן קורות בתוך שעות העבודה.

  • תאונת עבודה מבוטחת בדרך כלל ע”י המוסד לביטוח לאומי, ומוסד זה יפצה את העובד בגין תאונת עבודה. ברם, אם יוברר במהלך חקירת התאונה, כי התרשלת בחובת הזהירות, אזי קיים חשש רציני שהמוסד לביטוח לאומי יתבע ממך את הפיצויים ששילם לעובד.
  • סיכון נוסף הוא שהעובד יתבע ממך פיצויים באופן ישיר, בנוסף לפיצויים שהוא מקבל מהמוסד לביטוח לאומי.
  • הכיסוי הביטוחי של “חבות מעבידים” הינו זול ביותר ואילו גבול האחריות מסתכם במיליוני דולרים.

  מסקנה: כדאי וחובה לבטח בעסק סעיף של “חבות מעבידים”.

  ב. ביטוח צד שלישי

  האם העסק שלך שוכן בסמוך לעסקים נוספים או דירות נוספות?

  דע לך כי אירוע שיגרתי ביותר , הקורה בעשרות בתי עסק מדי יום ביומו, כגון פריצת מים מן העסק או פריצת אש מן העסק, והתפשטות הנזק לרכוש סמוך, יטיל עליך אחריות כבדה כלפי הרכוש הסמוך.

  באירועים כגון אלה, ובמיחד באירוע אש, הצד השלישי אינו חייב להוכיח כי התפרצות האש נגרמה כתוצאה מהתרשלותך.

  כל מה שעליו להוכיח הוא, כי מוקד האש נמצא בתוך גבולות העסק שלך.

  נזקי אש, עשן והפיח יכולים לגרום נזקים קשים לרכושו לנפשו או לבריאותו של הצד השלישי.

  נימוק נוסף: האם אתה מקבל קהל בעסק?

  גם אם לעיתים רחוקות מגיע לעיסקך לקוח אחד או יותר, אזי יש לעסק שלך אחריות כלפיו.

  הלקוח יכול להינזק הן בדרך הגישה לעסק, או בתוך העסק, כתוצאה ממעידה, החלקה, התמוטטות מדף, התפרקות כיסא ועוד ועוד.

  הנזקים לצד שלישי הינם כבדים, ואילו עלות הביטוח זולה יחסית.

  מסקנה: כדאי מאוד ואף חובה לבטח בפני סיכונים לצד שלישי.

  ג. ביטוח אש

  סיכוני האש בעסק גבוהים יותר מהמשוער.

  בעסק קיימים חפצים חשמליים רבים כגון: לוח חשמל, מטען סוללות, מחשבים, מאריכים חשמליים, שקעים ומפצלים, מנועים למקרר, מזגנים, גופי תאורה ועוד ועוד.

  כל אחד מאלה עלול להיות גורם לאסון כלכלי כבד.

  שריפה קטנה בעסק גורמת להיווצרות פיח רב ונזקים נרחבים לציוד, מלאי, מסמכים, חלרקי מבנה ועוד. כל שריפה קטנה עלולה להפוך תוך דקות לשריפה גדולה.

  הסיכונים באש הינם גבוהים במיוחד. עלות הביטוח נמוכה יחסית.

  מסקנה: כדאי ביותר לבטח בפני סיכוני “אש”.

  ד. ביטוח פריצה

  הכיסוי הביטוחי לפריצה הינו יקר יחסית. ניתן לבטח את כל תכולת העסק בפני פריצה.

  ברם, אם היקף התכולה גדול במיוחד, והסבירות כי כל התכולה תינזק בפריצה הינה נמוכה, מומלץ לבטח כיסוי פריצה על בסיס “נזק ראשון”.

  כיסוי “נזק ראשון” הינו הסכם בין המבוטח למבטחים על פיו ישולם פיצוי בגין פריצה, אולם לא יותר מהסכום שנקבע כ”נזק ראשון”.

  יש לשים לב, כי כיסוי “נזק ראשון” אינו פוטר את המבוטח מהצהרה נכונה באשר לשווי הכולל של סכומי הביטוח.

  יש לקחת בחשבון כי כיסוי הפריצה כרוך בביצוע אמצעי הגנה בפני פריצה.

  במקרה של פריצה לעסק, יבדוק שמאי ביטוח מטעם חברת הביטוח אם בוצעו ההגנות בפני פריצה כלשונן בפוליסה.

  אם לא בוצעו ההגנות, יהיה קושי רב לדרוש פיצוי מחברת הביטוח בגין נזקי הפריצה.

  במיכלול השיקולים לביטוח פריצה, יש לקחת בחשבון גם את עלויות ההגנות הנ”ל.

  כמו כן, יש לשים לב כי שיעור ההשתתפות העצמית בפריצה גבוה בדרך כלל משיעור ההשתתפות העצמית בגין נזקים אחרים.

  ה. נזקים אחרים

  יש לבדוק כל אחד מהכיסויים המבוקשים לגופו של עניין, הן באשר למידת הסיכון הביטוחי והן באשר לעלות הביטוח.

  רצוי לכלול נזקים נוספים בפוליסת הביטוח אם הם נכללים בחבילת הכיסוי הביטוחי, כגון בפוליסות מיוחדות לעסק הכוללות כיסויים נוספים באופן אוטומטי.

  פוליסות אלה כוללות חבילות של כיסוי סיכונים הניתנות לבחירה, תוך בדיקה מתמדת של העלויות לעומת היקף הסיכונים.

  איתכם באש ובמים, יהושוע סדן שמאים ומהנדסים - שמאות מדוייקת

  התנהלות משפטית ומקצועית

  יהושע סדן מתמנה רבות כשמאי מומחה מטעם בתי המשפט בכל רחבי הארץ.

  כל הערכות הנזקים במקום אחד

  חוות דעתנו כוללת את כל הדרוש: ציון הליקוים, עלות התיקונים, משך התיקונים והתוצאות הנילוות.

  ניסיון מוכח בתחום מעל 40 שנה

  יהושע סדן מומחה בעל ניסיון של למעלה מ-40 שנים, בעל מוניטין נרחב של שמאי רכוש יסודי ומדוייק.

  מדוע דווקא יהושע סדן?

  מתחילת דרכו כשמאי, לפני למעלה מ-35 שנה, אימץ יהושע סדן את דרכו כשמאי חסר פשרות, אשר חוות הדעת היוצאות תחת ידו הינן מדויקות, מיקצועיות, מנומקות ובהירות. כל השמאים והמהנדסים במשרד מחוייבים למסורת ארוכת שנים זו.

  כל חוות דעת של משרד יהושע סדן הינה מקצועית, מדוייקת, מציגה את המצב לאשורו, ומסוגלת לעמוד במבחנים המשפטים הקפדניים ביותר. (ראה פסקי דין לדוגמה).

  מדיניות זו נותנת את תוצאותיה: המחלוקת שבין הצדדים מצטמצמת למינימום, ולרוב מסתיימת ללא כל דיון משפטי.

  גם אם נוצר דיון משפטי, אזי בתי המשפט פוסקים פעם אחר פעם לטובת חוות הדעת שהוגשה ע"י המשרד.

  קראו עוד

  שמאות נזקי אש

  אירוע אש הינו אירוע חמור ורציני, עם השלכות קשות ונרחבות כלפי הרכוש שניזוק. נזק הנובע מאש מלווה כמעט תמיד בנזקים נלווים: נזקי חום, נזקי פיח, ריח עשן. חומרי הכיבוי ומי הכיבוי גורמים גם הם נזקים כבדים. לעיתים, עולים הנזקים כתוצאה מפעולות הכיבוי על הנזקים מאש השריפה. במהלך השריפה ומיד לאחריה, נוצרים נזקים לציוד חשמלי ואלקטרוני. נוצרים נזקים עקב תקלות חשמל ומי כיבוי. נוצר סיכון גבוה של היווצרות חלודה במוצרי מתכת כתוצאה מפיח. ריחות עשן חודרים לפריטים רגישים כגון: מוצרי ביגוד, מוצרי מזון ועוד. פריטים שחובה להחזיקם בקירור ניזוקים עקב הפסקת פעולת הקירור.

  שמאות נזקי מים

  נזקי מים הם הנזקים הנפוצים ביותר בנזקי רכוש. נזק מים הוא נזק רציני הדורש התייחסות דחופה ומיקצועית של שמאי נזקים. שמאי נזקים מנוסה מסוגל בדרך כלל לאתר את מקור הדליפה לפני שבוצעה חפירה ועבודות איתור. כיצד אפשר לחסוך בעבודות איתור מקור הדליפה? מה קורה למוצרי עץ במקרה של מגע עם מים? כיצד מתמודדים עם שרברבים שהתמנו ע”י חברת ביטוח בנושא נזקי מים? מה קורה אם תשתית החול מתחת לריצוף מלאה מים? ההחלטות בנושא טיפול בנזקי מים חייבות להיות מקצועיות והערכת הנזק חייבת להיות מבוצעת ע”י שמאי נזקים. נגרמו לך נזקים כתוצאה מדליפת מים מהשכנים? יש מה לעשות. התייעץ עם שמאי נזקים מנוסה.

  שמאות נזקי פריצה

  נזקים כתוצאה מפריצה נפוצים מאוד בדירות, במשרדים, בעסקים, בחקלאות ובכל רכוש שהוא. שמאי מומחה לנזקים נדרש לקבוע גם את אופן החדירה והיציאה, עליו לבדוק אם הרכוש עמד בתנאי הגנות כפי שנדרש בביטוח, אם היה ביטוח, וכן להמליץ על הגנות למניעה או צימצום הנזק של פריצה נוספת. שמאי נזקים מומחה נדרש להעריך רכוש שנגנב ואיננו. כיצד מוערך הנזק? מהו הרכוש שנגנב מהמקום ומה שוויו? כיצד ניתן להוכיח זאת? הניסיון והמקצועיות של השמאי יקבעו לעניין היקף הנזק באופן מכריע גם בבתי המשפט. לכן, מומלץ להזמין שמאי נזקים מומחה ומנוסה.

  שיווק באינטרנט שיווק באינטרנט