מחפשים הערכת נזקי מים ואש?

השאירו את הפרטים ואנו נחזור אליכם
  ביטוח פריצה וסימני פריצה

  הכיסוי הביטוחי לפריצה לעסק הינו כיסוי שנרכש בדרך כלל בנפרד ובתוספת פרמיה.

  חברת הביטוח מתנה לרוב את כיסוי הפריצה בהתקנת הגנות כנגד פריצה, אשר מנוסחות במפורש ברשימת הפוליסה.

  הגדרת פריצה בפוליסת ביטוח מנוסחת כדלקמן:

  “פריצה” פירושה לעניין זה גניבת הרכוש המבוטח מתוך בית העסק, שבוצעה לאחר חדירה לתוך בית העסק ובתנאי שהחדירה ו/או היציאה בוצעו באלימות ובכוח ונשארו סימנים נראים לעין המעידים על כך. להלן רצף התנאים המחייבים:

  גניבת הרכוש המבוטח:

  גניבה של רכוש שאינו מבוטח ברשימת הפוליסה אינה נכללת בכיסוי הביטוחי.

  מתוך בית העסק:

  רכוש הנמצא מחוץ למבנה העסק, בחצר, בכתובת אחרת וכדומה, אינו נכלל בדרך כלל בכיסוי הביטוחי.

  חדירה לתוך בית העסק:

  נכללת גם החדרה של מכשיר כלשהו, אף אם הוכח כי הפורץ לא חדר אישית לתוך העסק. כגון: ניפוץ שמשה וגניבה באמצעות מוט.

  בכניסה ו/או ביציאה:

  קורה לעיתים שהחדירה אל בית העסק אינה מלווה בכוח ובאלימות אלא היציאה בלבד.

  כגון: הפורץ נכנס לבית העסק כשהיה פתוח למבקרים, הסתתר וביצע את זממו לאחר הסגירה. זאת בתנאי שיצא החוצה בכוח ובאלימות.

  הפורץ חדר מבעד לפתח בלתי מוגן אך גבוה, ויצא תוך פריצה מבפנים החוצה.

  פעולת הפריצה צריכה להיות או בכניסה או ביציאה.

  פעולות אלימות של הפורץ שנעשו בתוך בית העסק כגון גרימת נזקים, ואף פריצה אלימה של מגירות וארונות אינה נחשבת “פריצה” אם לא היתה פעולה אלימה בכניסה או ביציאה.

  באלימות ובכוח: (ויש פוליסות המגדירות גם: “ובדרך לא מקובלת”)

  מדובר בתנאי חשוב לכיסוי ביטוחי של פריצה. הרעיון ההגיוני שמאחורי תנאי זה נובע בעיקרו משתי סיבות:

   1. האירוע חייב להיות אירוע אמיתי ולא בדוי. גניבה ע”י פורץ ולא ע”י אדם המורשה להכנס לעסק בדרך רגילה.
   2. הצורך בהפעלת כוח כדי לבצע את הפריצה, כופה על המבוטח לשמור על בית העסק ולהגן עליו באופן שלא ניתן יהיה לחדור לבית העסק במאמץ קל ופשוט, כגון: הזזת חלון, פתיחת דלת, וכדומה.

  סימנים הנראים לעין:

  לא תישמע טענה שנותרו סימנים מיקרוסקופיים שאינם נראים לעין. שכן, אין לצפות משמאי ביטוח, הבודק את האירוע מטעם חברת הביטוח, להצטייד במכשירי בדיקה נוספים מעבר לעיניו הטובות.

  לא תישמע טענה על דרך ההיקש, כי העובדה שהמנעול חסר פירושה כי התגברו עליו בכוח ובאלימות.

  קיימות פוליסות המאפשרות כיסוי פריצה גם ע”י שימוש במפתחות העסק שלא כדין, אולם מתנות כיסוי נוסף זה בתנאים מיוחדים, כדלקמן:

  נטל ההוכחה כי מפתחות המקום הושגו שלא כדין יהיה על המבוטח. כמו כן, קיימת התניה נוספת באשר למיקומם של המפתחות, וכדומה.

  המטרה של הגדרת “פריצה” בפוליסה לבית העסק הינה להבדיל בין האירוע המוגדר כאמור לעיל לבין “גניבה”.

  עפ”י הגיון זה, המושג “גניבה” הינה אירוע שאינו מלווה בסימנים המעידים על הפעלת כוח ואלימות.

  יובהר כאן כי בחלק מהפוליסות ניתן לבטח “גניבה”, למשל בפוליסות למשרדים, למרפאות וכדומה.

  תפקידיו של שמאי ביטוח בבדיקת פריצה:

  שמאי ביטוח המגיע לבדיקת הנזק מטעם המבטחים יעמוד על דרך החדירה אל תוך העסק ויבדוק מה הם הסימנים המעידים על דרך הכניסה ו/או היציאה.

  עליו להבין עפ”י ניסיונו כיצד אפשר היה לחדור אל תוך בית העסק, מה היו תנועותיו של הפורץ בתוך בית העסק, וכיצד יצא.

  בין היתר, עליו לבדוק כיצד אפשר היה להתגבר על הגנות העסק, וכיצד אפשר היה להוציא מבית העסק את התכולה שנטען כי נגנבה.

  התפקיד הנוסף של שמאי ביטוח הינו לבדוק אם הותקנו ההגנות בפני פריצה כפי שפורטו בפוליסה.

  כמו כן, מוטל על השמאי לבדוק כיצד ניתן למנוע פריצה נוספת לבית העסק.

  כיצד נוהגים כאשר נעלם המנעול בדלת הכניסה?

  לעיתים קרובות, עולה טענה בפני השמאי כי המנעול הנועל את דלת הכניסה נעלם, וכל כן יש להסיק מכך כי המנעול נפרץ במהלך הפריצה והועלם ע”י הפורץ.

  במקרה זה, יש לבדוק אם ניתן היה להתגבר על המנעול מבלי להותיר סימנים של הפעלת כוח ואלימות באזור המנעול, באזני התליה ועוד. כמו כן, יש לבדוק אם אין סימנים אחרים באזור, כגון סימני ריתוך או ניסור.

  בהעדר סימנים שכאלה, יש לראות את טענת הפריצה כבלתי מוכחת.

  איתכם באש ובמים, יהושוע סדן שמאים ומהנדסים - שמאות מדוייקת

  התנהלות משפטית ומקצועית

  יהושע סדן מתמנה רבות כשמאי מומחה מטעם בתי המשפט בכל רחבי הארץ.

  כל הערכות הנזקים במקום אחד

  חוות דעתנו כוללת את כל הדרוש: ציון הליקוים, עלות התיקונים, משך התיקונים והתוצאות הנילוות.

  ניסיון מוכח בתחום מעל 40 שנה

  יהושע סדן מומחה בעל ניסיון של למעלה מ-40 שנים, בעל מוניטין נרחב של שמאי רכוש יסודי ומדוייק.

  מדוע דווקא יהושע סדן?

  מתחילת דרכו כשמאי, לפני למעלה מ-35 שנה, אימץ יהושע סדן את דרכו כשמאי חסר פשרות, אשר חוות הדעת היוצאות תחת ידו הינן מדויקות, מיקצועיות, מנומקות ובהירות. כל השמאים והמהנדסים במשרד מחוייבים למסורת ארוכת שנים זו.

  כל חוות דעת של משרד יהושע סדן הינה מקצועית, מדוייקת, מציגה את המצב לאשורו, ומסוגלת לעמוד במבחנים המשפטים הקפדניים ביותר. (ראה פסקי דין לדוגמה).

  מדיניות זו נותנת את תוצאותיה: המחלוקת שבין הצדדים מצטמצמת למינימום, ולרוב מסתיימת ללא כל דיון משפטי.

  גם אם נוצר דיון משפטי, אזי בתי המשפט פוסקים פעם אחר פעם לטובת חוות הדעת שהוגשה ע"י המשרד.

  קראו עוד

  שמאות נזקי אש

  אירוע אש הינו אירוע חמור ורציני, עם השלכות קשות ונרחבות כלפי הרכוש שניזוק. נזק הנובע מאש מלווה כמעט תמיד בנזקים נלווים: נזקי חום, נזקי פיח, ריח עשן. חומרי הכיבוי ומי הכיבוי גורמים גם הם נזקים כבדים. לעיתים, עולים הנזקים כתוצאה מפעולות הכיבוי על הנזקים מאש השריפה. במהלך השריפה ומיד לאחריה, נוצרים נזקים לציוד חשמלי ואלקטרוני. נוצרים נזקים עקב תקלות חשמל ומי כיבוי. נוצר סיכון גבוה של היווצרות חלודה במוצרי מתכת כתוצאה מפיח. ריחות עשן חודרים לפריטים רגישים כגון: מוצרי ביגוד, מוצרי מזון ועוד. פריטים שחובה להחזיקם בקירור ניזוקים עקב הפסקת פעולת הקירור.

  שמאות נזקי מים

  נזקי מים הם הנזקים הנפוצים ביותר בנזקי רכוש. נזק מים הוא נזק רציני הדורש התייחסות דחופה ומיקצועית של שמאי נזקים. שמאי נזקים מנוסה מסוגל בדרך כלל לאתר את מקור הדליפה לפני שבוצעה חפירה ועבודות איתור. כיצד אפשר לחסוך בעבודות איתור מקור הדליפה? מה קורה למוצרי עץ במקרה של מגע עם מים? כיצד מתמודדים עם שרברבים שהתמנו ע”י חברת ביטוח בנושא נזקי מים? מה קורה אם תשתית החול מתחת לריצוף מלאה מים? ההחלטות בנושא טיפול בנזקי מים חייבות להיות מקצועיות והערכת הנזק חייבת להיות מבוצעת ע”י שמאי נזקים. נגרמו לך נזקים כתוצאה מדליפת מים מהשכנים? יש מה לעשות. התייעץ עם שמאי נזקים מנוסה.

  שמאות נזקי פריצה

  נזקים כתוצאה מפריצה נפוצים מאוד בדירות, במשרדים, בעסקים, בחקלאות ובכל רכוש שהוא. שמאי מומחה לנזקים נדרש לקבוע גם את אופן החדירה והיציאה, עליו לבדוק אם הרכוש עמד בתנאי הגנות כפי שנדרש בביטוח, אם היה ביטוח, וכן להמליץ על הגנות למניעה או צימצום הנזק של פריצה נוספת. שמאי נזקים מומחה נדרש להעריך רכוש שנגנב ואיננו. כיצד מוערך הנזק? מהו הרכוש שנגנב מהמקום ומה שוויו? כיצד ניתן להוכיח זאת? הניסיון והמקצועיות של השמאי יקבעו לעניין היקף הנזק באופן מכריע גם בבתי המשפט. לכן, מומלץ להזמין שמאי נזקים מומחה ומנוסה.

  שיווק באינטרנט שיווק באינטרנט