מחפשים הערכת נזקי מים ואש?

השאירו את הפרטים ואנו נחזור אליכם
  ביטוח פריצה וסימני פריצה

  הכיסוי הביטוחי לפריצה לעסק הינו כיסוי שנרכש בדרך כלל בנפרד ובתוספת פרמיה.

  חברת הביטוח מתנה לרוב את כיסוי הפריצה בהתקנת הגנות כנגד פריצה, אשר מנוסחות במפורש ברשימת הפוליסה.

  הגדרת פריצה בפוליסת ביטוח מנוסחת כדלקמן:

  “פריצה” פירושה לעניין זה גניבת הרכוש המבוטח מתוך בית העסק, שבוצעה לאחר חדירה לתוך בית העסק ובתנאי שהחדירה ו/או היציאה בוצעו באלימות ובכוח ונשארו סימנים נראים לעין המעידים על כך. להלן רצף התנאים המחייבים:

  גניבת הרכוש המבוטח:

  גניבה של רכוש שאינו מבוטח ברשימת הפוליסה אינה נכללת בכיסוי הביטוחי.

  מתוך בית העסק:

  רכוש הנמצא מחוץ למבנה העסק, בחצר, בכתובת אחרת וכדומה, אינו נכלל בדרך כלל בכיסוי הביטוחי.

  חדירה לתוך בית העסק:

  נכללת גם החדרה של מכשיר כלשהו, אף אם הוכח כי הפורץ לא חדר אישית לתוך העסק. כגון: ניפוץ שמשה וגניבה באמצעות מוט.

  בכניסה ו/או ביציאה:

  קורה לעיתים שהחדירה אל בית העסק אינה מלווה בכוח ובאלימות אלא היציאה בלבד.

  כגון: הפורץ נכנס לבית העסק כשהיה פתוח למבקרים, הסתתר וביצע את זממו לאחר הסגירה. זאת בתנאי שיצא החוצה בכוח ובאלימות.

  הפורץ חדר מבעד לפתח בלתי מוגן אך גבוה, ויצא תוך פריצה מבפנים החוצה.

  פעולת הפריצה צריכה להיות או בכניסה או ביציאה.

  פעולות אלימות של הפורץ שנעשו בתוך בית העסק כגון גרימת נזקים, ואף פריצה אלימה של מגירות וארונות אינה נחשבת “פריצה” אם לא היתה פעולה אלימה בכניסה או ביציאה.

  באלימות ובכוח: (ויש פוליסות המגדירות גם: “ובדרך לא מקובלת”)

  מדובר בתנאי חשוב לכיסוי ביטוחי של פריצה. הרעיון ההגיוני שמאחורי תנאי זה נובע בעיקרו משתי סיבות:

   1. האירוע חייב להיות אירוע אמיתי ולא בדוי. גניבה ע”י פורץ ולא ע”י אדם המורשה להכנס לעסק בדרך רגילה.
   2. הצורך בהפעלת כוח כדי לבצע את הפריצה, כופה על המבוטח לשמור על בית העסק ולהגן עליו באופן שלא ניתן יהיה לחדור לבית העסק במאמץ קל ופשוט, כגון: הזזת חלון, פתיחת דלת, וכדומה.

  סימנים הנראים לעין:

  לא תישמע טענה שנותרו סימנים מיקרוסקופיים שאינם נראים לעין. שכן, אין לצפות משמאי ביטוח, הבודק את האירוע מטעם חברת הביטוח, להצטייד במכשירי בדיקה נוספים מעבר לעיניו הטובות.

  לא תישמע טענה על דרך ההיקש, כי העובדה שהמנעול חסר פירושה כי התגברו עליו בכוח ובאלימות.

  קיימות פוליסות המאפשרות כיסוי פריצה גם ע”י שימוש במפתחות העסק שלא כדין, אולם מתנות כיסוי נוסף זה בתנאים מיוחדים, כדלקמן:

  נטל ההוכחה כי מפתחות המקום הושגו שלא כדין יהיה על המבוטח. כמו כן, קיימת התניה נוספת באשר למיקומם של המפתחות, וכדומה.

  המטרה של הגדרת “פריצה” בפוליסה לבית העסק הינה להבדיל בין האירוע המוגדר כאמור לעיל לבין “גניבה”.

  עפ”י הגיון זה, המושג “גניבה” הינה אירוע שאינו מלווה בסימנים המעידים על הפעלת כוח ואלימות.

  יובהר כאן כי בחלק מהפוליסות ניתן לבטח “גניבה”, למשל בפוליסות למשרדים, למרפאות וכדומה.

  תפקידיו של שמאי ביטוח בבדיקת פריצה:

  שמאי ביטוח המגיע לבדיקת הנזק מטעם המבטחים יעמוד על דרך החדירה אל תוך העסק ויבדוק מה הם הסימנים המעידים על דרך הכניסה ו/או היציאה.

  עליו להבין עפ”י ניסיונו כיצד אפשר היה לחדור אל תוך בית העסק, מה היו תנועותיו של הפורץ בתוך בית העסק, וכיצד יצא.

  בין היתר, עליו לבדוק כיצד אפשר היה להתגבר על הגנות העסק, וכיצד אפשר היה להוציא מבית העסק את התכולה שנטען כי נגנבה.

  התפקיד הנוסף של שמאי ביטוח הינו לבדוק אם הותקנו ההגנות בפני פריצה כפי שפורטו בפוליסה.

  כמו כן, מוטל על השמאי לבדוק כיצד ניתן למנוע פריצה נוספת לבית העסק.

  כיצד נוהגים כאשר נעלם המנעול בדלת הכניסה?

  לעיתים קרובות, עולה טענה בפני השמאי כי המנעול הנועל את דלת הכניסה נעלם, וכל כן יש להסיק מכך כי המנעול נפרץ במהלך הפריצה והועלם ע”י הפורץ.

  במקרה זה, יש לבדוק אם ניתן היה להתגבר על המנעול מבלי להותיר סימנים של הפעלת כוח ואלימות באזור המנעול, באזני התליה ועוד. כמו כן, יש לבדוק אם אין סימנים אחרים באזור, כגון סימני ריתוך או ניסור.

  בהעדר סימנים שכאלה, יש לראות את טענת הפריצה כבלתי מוכחת.

  איתכם באש ובמים, יהושוע סדן שמאים ומהנדסים - שמאות מדוייקת

  התנהלות משפטית ומקצועית

  יהושע סדן מתמנה רבות כשמאי מומחה מטעם בתי המשפט בכל רחבי הארץ.

  כל הערכות הנזקים במקום אחד

  חוות דעתנו כוללת את כל הדרוש: ציון הליקוים, עלות התיקונים, משך התיקונים והתוצאות הנילוות.

  ניסיון מוכח בתחום מעל 40 שנה

  יהושע סדן מומחה בעל ניסיון של למעלה מ-40 שנים, בעל מוניטין נרחב של שמאי רכוש יסודי ומדוייק.
  שיווק באינטרנט שיווק באינטרנט