מחפשים הערכת נזקי מים ואש?

השאירו את הפרטים ואנו נחזור אליכם
  ביטוח שבר מכני

  ביטוח שבר מכני הינו ביטוח יוצא דופן במהותו. הכיסוי הביטוחי כולל בעיקרו:

  • תנאי ראשוני: הנזק חייב להיות נזק פתאומי ובלתי צפוי. דהיינו: לא נזק הנגרם עקב בלאי, שחיקה, וכדומה.
  • רשימת הנזקים בביטוח שבר מכני כוללת: פגמים וליקויים בחומר, בתכנון בהקמה או בהרכבה. רעידות, איזון לקוי, לחצים בלתי רגילים, סיכה בלתי מספקת, ליקויים באספקת החשמל, שגיאות, רשלנות ונזק בזדון.

  בסיכומה של רשימת הנזקים, צויין: “כל סיבה אחרת שאינה מוחרגת בפוליסה”.

  הביטוי “כל סיבה אחרת שאינה מוחרגת בפוליסה” מהוה למעשה ביטוח כל הסיכונים.

  מה הם ההבדלים בין ביטוח שבר מכני לבין ביטוח כל הסיכונים?

  ביטוח “כל הסיכונים” הינו כיסוי מורחב לרכוש, והוא כולל בתוכו את “הסיכונים הרגילים” כגון:

  נזקי אש, נזקי מים, אסונות טבע וכדומה, ובנוסף: נזקים תאונתיים ופתאומיים, כגון: שבר תאונתי, אובדן פתאומי, נפילה, ואף העלמות בלתי מוסברת.

  ביטוח “שבר מכני” מוציא מכלל כיסוי את “הסיכונים הרגילים” כגון נזקי אש, נזקי מים, נזקי טבע וכדומה.

  התוצאה היא שבעל עסק הרוצה לבטח את עיסקו הן בפני הסיכונים הרגילים והן בפני “שבר מכני” זקוק אם כך לשתי הפוליסות המפורשות הנ”ל, דהיינו פוליסת ביטוח עסק ובנוסף פוליסת ביטוח שבר מכני.

  פוליסת כל הסיכונים אינה כוללת:

  נזק לפריט כלשהו כתוצאה מהתרופפות נושא, מחזיק, או מיכל. כמו כן, אין פוליסה זאת כוללת קילקול חשמלי או מכני.

  בעל עסק שברשותו מכונות גדולות ויקרות, שעלות כל אחת מהן עשויה להגיעה למאות אלפי ש”ח, ואף יותר מכך, חושש בעיקר מנזקים עקב התרופפות, רעידות, לחץ רב מהרגיל, או תקלה מכנית או חשמלית.

  כדי לבטח את העסק נכון יש לבטח הן בפוליסת עסק “רגילה” והן בפוליסת “שבר מכני”.

  חישוב פחת או בלאי בביטוח שבר מכני שונה מכל פוליסה אחרת:

  אין מפחיתים בלאי על עבודה (למעט ליפוף חשמלי).

  אין מפחיתים בלאי על חלפים למעט חלפים המתבלים עקב שמושם.

  במקרה של נזק שאינו ניתן לתיקון (נזק מוחלט), יש לחשב את ערכו של הפריט שניזוק עפ”י שוויו כמשומש.

  שימו לב

  בכל פוליסה אחרת, ניתנת בידי המבוטח אפשרות לבחור בפיצוי עפ”י ערך כינון או עפ”י ערך שיפוי. דהיינו, עפ”י “חדש תמורת ישן” או עפ”י “ישן תמורת ישן”.

  בפוליסת ביטוח, שבר מכני אין בידי המבוטח אפשרות לבחור את אופן הפיצוי.

  אופן הפיצוי רשום במפורש בתנאי הפוליסה ואין לשנותו.

  איתכם באש ובמים, יהושוע סדן שמאים ומהנדסים - שמאות מדוייקת

  התנהלות משפטית ומקצועית

  יהושע סדן מתמנה רבות כשמאי מומחה מטעם בתי המשפט בכל רחבי הארץ.

  כל הערכות הנזקים במקום אחד

  חוות דעתנו כוללת את כל הדרוש: ציון הליקוים, עלות התיקונים, משך התיקונים והתוצאות הנילוות.

  ניסיון מוכח בתחום מעל 40 שנה

  יהושע סדן מומחה בעל ניסיון של למעלה מ-40 שנים, בעל מוניטין נרחב של שמאי רכוש יסודי ומדוייק.
  שיווק באינטרנט שיווק באינטרנט