מחפשים הערכת נזקי מים ואש?

השאירו את הפרטים ואנו נחזור אליכם
  שמאות כמדע מדוייק

  הוויכוח אם מקצוע השמאות הינו מדע מדוייק הינו וויכוח מיותר ומוטעה ביסודו. מקצוע השמאות הינו ללא ספק מדע מדוייק, אף שבצער רב, עלי להודות כי ראיתי בימי חיי חוות דעת שאינן מדוייקות, אף שנחתמו בידי שמאי.

  מדוע שמאות היא מקצוע מדוייק?

  מפני שכל הפרטים הנבדקים ע”י השמאי, כל ניתוח המימצאים וכן כל מסקנותיו כפופים למדעים המדוייקים ואינם יכולים לחרוג מהם, בין אם מדובר במדעי המתימטיקה, הכימיה, הפיזיקה או מדעי כדור הארץ.

  מדוע צצות עדיין חוות דעת שאינן נכונות?

  מפני שהן נעשו שלא עפ”י כללי אתיקה אחידים, בהירים וקשיחים.

  במקצוע השמאות קיימים קיימים כללי אתיקה, בין שהם כתובים ובין שאינם כתובים, ואני מציע לכותבם.

  להלן הצעתי להעלאת הכללים על הכתב:

  אמת

  חוות דעת שמאית משמשת מעצם מהותה כתצהיר אמת הקביל בבית משפט. חוות הדעת צריכה לשאת בראשה את פרטי השכלתו ונסיונו של השמאי אשר חקר את נשוא חוות הדעת, הצהרה כי כל האמור בה אמת, וכי ידוע לשמאי כי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק על עדות שקר בבית משפט על אי אמירת אמת. לבסוף יציין השמאי את שמו ושם משפחתו ויחתום את חתימתו.

  גילוי נאות

  במסגרת גילוי נאות יציין השמאי כל מידע הידוע לו והעשוי להשפיע על צד שלישי, ובין היתר אם נתן חוות דעת קודמות למזמין חוות הדעת.

  אי תלות

  תוכן חוות הדעת חייב להינתן מתוך אמונתו והסכמתו המלאה של השמאי,

  ללא כל לחץ, איום כלכלי או אחר מצד מבקש חוות הדעת.

  חובה על השמאי לסרב לציין עובדות או מסקנות שאינן על דעתו המלאה.

  שכר

  שכרו של השמאי יסוכם מראש עם מזמין העבודה בין כשכר קבוע מראש לכל שלב בעבודתו, בין כשכר כולל לכל העבודה ובין כשכר לכל שעת עבודה.

  שמאי לא יקבל טובת הנאה אחרת למעט שכרו כמסוכם.

  כמו כן, ייאסר על שמאי לקבל שכר התלוי במידת הצלחתו של הליך משפטי הקשור עם עבודתו.

  אחריות

  השמאי ישא באחריות מלאה לכל הפרטים בחוות דעתו, ולהשפעות הישירות של פרטים אלה על הצדדים התלויים בחוות דעתו.

  מקצועיות

  השמאי יבצע את עבודתו באופן מקצועי מובהק, תוך שימוש מושכל ומתמיד בידע המיוחד שיש לו, המאפיין את תחום התמחותו.

  השמאי ישקוד על עדכון המידע שברשותו, בתחום התמחותו וישתמש בידע זה בעבודתו.

  בהירות

  השמאי יפרט בחוות דעתו מי הזמין את חוות הדעת, מה הרקע להזמנת חוות הדעת, מה הם המימצאים שבחן, מה הסיק מן המימצאים שבחן, ומה הן העלויות הקשורות בכך לפי דעתו, אם נתבקש ע”י המזמין לציין עלויות אלה.

  כמו כן, יפרט השמאי את המיסמכים שבהם עיין ואשר עליהם הסתמך במתן חוות דעתו.

  איתכם באש ובמים, יהושוע סדן שמאים ומהנדסים - שמאות מדוייקת

  התנהלות משפטית ומקצועית

  יהושע סדן מתמנה רבות כשמאי מומחה מטעם בתי המשפט בכל רחבי הארץ.

  כל הערכות הנזקים במקום אחד

  חוות דעתנו כוללת את כל הדרוש: ציון הליקוים, עלות התיקונים, משך התיקונים והתוצאות הנילוות.

  ניסיון מוכח בתחום מעל 40 שנה

  יהושע סדן מומחה בעל ניסיון של למעלה מ-40 שנים, בעל מוניטין נרחב של שמאי רכוש יסודי ומדוייק.

  מדוע דווקא יהושע סדן?

  מתחילת דרכו כשמאי, לפני למעלה מ-35 שנה, אימץ יהושע סדן את דרכו כשמאי חסר פשרות, אשר חוות הדעת היוצאות תחת ידו הינן מדויקות, מיקצועיות, מנומקות ובהירות. כל השמאים והמהנדסים במשרד מחוייבים למסורת ארוכת שנים זו.

  כל חוות דעת של משרד יהושע סדן הינה מקצועית, מדוייקת, מציגה את המצב לאשורו, ומסוגלת לעמוד במבחנים המשפטים הקפדניים ביותר. (ראה פסקי דין לדוגמה).

  מדיניות זו נותנת את תוצאותיה: המחלוקת שבין הצדדים מצטמצמת למינימום, ולרוב מסתיימת ללא כל דיון משפטי.

  גם אם נוצר דיון משפטי, אזי בתי המשפט פוסקים פעם אחר פעם לטובת חוות הדעת שהוגשה ע"י המשרד.

  קראו עוד

  שמאות נזקי אש

  אירוע אש הינו אירוע חמור ורציני, עם השלכות קשות ונרחבות כלפי הרכוש שניזוק. נזק הנובע מאש מלווה כמעט תמיד בנזקים נלווים: נזקי חום, נזקי פיח, ריח עשן. חומרי הכיבוי ומי הכיבוי גורמים גם הם נזקים כבדים. לעיתים, עולים הנזקים כתוצאה מפעולות הכיבוי על הנזקים מאש השריפה. במהלך השריפה ומיד לאחריה, נוצרים נזקים לציוד חשמלי ואלקטרוני. נוצרים נזקים עקב תקלות חשמל ומי כיבוי. נוצר סיכון גבוה של היווצרות חלודה במוצרי מתכת כתוצאה מפיח. ריחות עשן חודרים לפריטים רגישים כגון: מוצרי ביגוד, מוצרי מזון ועוד. פריטים שחובה להחזיקם בקירור ניזוקים עקב הפסקת פעולת הקירור.

  שמאות נזקי מים

  נזקי מים הם הנזקים הנפוצים ביותר בנזקי רכוש. נזק מים הוא נזק רציני הדורש התייחסות דחופה ומיקצועית של שמאי נזקים. שמאי נזקים מנוסה מסוגל בדרך כלל לאתר את מקור הדליפה לפני שבוצעה חפירה ועבודות איתור. כיצד אפשר לחסוך בעבודות איתור מקור הדליפה? מה קורה למוצרי עץ במקרה של מגע עם מים? כיצד מתמודדים עם שרברבים שהתמנו ע”י חברת ביטוח בנושא נזקי מים? מה קורה אם תשתית החול מתחת לריצוף מלאה מים? ההחלטות בנושא טיפול בנזקי מים חייבות להיות מקצועיות והערכת הנזק חייבת להיות מבוצעת ע”י שמאי נזקים. נגרמו לך נזקים כתוצאה מדליפת מים מהשכנים? יש מה לעשות. התייעץ עם שמאי נזקים מנוסה.

  שמאות נזקי פריצה

  נזקים כתוצאה מפריצה נפוצים מאוד בדירות, במשרדים, בעסקים, בחקלאות ובכל רכוש שהוא. שמאי מומחה לנזקים נדרש לקבוע גם את אופן החדירה והיציאה, עליו לבדוק אם הרכוש עמד בתנאי הגנות כפי שנדרש בביטוח, אם היה ביטוח, וכן להמליץ על הגנות למניעה או צימצום הנזק של פריצה נוספת. שמאי נזקים מומחה נדרש להעריך רכוש שנגנב ואיננו. כיצד מוערך הנזק? מהו הרכוש שנגנב מהמקום ומה שוויו? כיצד ניתן להוכיח זאת? הניסיון והמקצועיות של השמאי יקבעו לעניין היקף הנזק באופן מכריע גם בבתי המשפט. לכן, מומלץ להזמין שמאי נזקים מומחה ומנוסה.

  שיווק באינטרנט שיווק באינטרנט