מחפשים הערכת נזקי מים ואש?

השאירו את הפרטים ואנו נחזור אליכם
  תחומי הפעילות של השמאים – מהו שמאי?

  שמאי הוא מומחה העוסק בהערכת שווי כספי לסוגי רכוש שונים.

  מקצוע השמאות הינו סוג של מדע. דהיינו השיטה לאיסוף ידע באמצעות תצפיות, חקירת העובדות ודרכי הסקה שיטתיות.

  קיימים סוגים שונים של שמאים, להלן קבוצת השמאים לפי מומחיותם:

  שמאי מקרקעין

  שמאי מקרקעין הוא מומחה העוסק בחקירת זכויות על מקרקעין והערכת שווי הזכויות, כדלקמן:

  הערכת שווי מגרשים לבניה, הערכת שווי מקרקעין של נכסים בנויים: שמאי דירות, בתים, בניינים, עסקים, רכוש משותף.

  כמו כן, הערכת שווי של חלקות חקלאיות. הערכת שווי של היטלים ואגרות על המקרקעין כגון: היטל השבחה, מס שבח וכו’.

  הערכת דמי שכירות עפ”י השוק החופשי ועפ”י חוק הגנת הדייר.

  שמאי מקרקעין חייב לעסוק במקצועו עפ”י חוק שמאי מקרקעין תשס”א 2001, ועליו להיות רשום בפנקס שמאי מקרקעין וחבר בלשכת שמאי המקרקעין.

  שמאי רכוש

  שמאי רכוש מתמחה בהערכת מטלטלין מסוגים שונים: ציוד תעשייתי, ציוד רפואי, ציוד מסחרי, תכולת דירה ועוד.

  הערכת שווי מטלטלין עפ”י שווים כחדשים, הערכת שווי עפ”י שווים כמשומשים, וכן עפ”י המחיר הצפוי שיתקבל במכירה מאילוץ (הוצאה לפועל וכדומה). שמאי רכוש חייב להיות שמאי בעל מוניטין בתחומו ולהוכיח מומחיות בתחום בו הוא עוסק.

  שמאי הרכוש מאוגדים בעיקר באיגוד שמאי ביטוח בישראל, והם נדרשים להיות רשומים בפנקס האיגוד.

  שמאי רכוש עוסק בסוגים שונים של רכוש, החל מיהלומים ואבני חן, וכלה בעלויות בניה, תיקונים ושיפוצים.

  שמאי נזקים

  שמאי רכוש המתמחה בהערכת נזקים לרכוש למיניהם.

  עליו להיות מומחה לאיבחון הנזקים, הבנה וניתוח גורמי הנזק, ניתוח אופן תיקון הנזקים וקביעת העלויות הנדרשות.

  במקביל, בודק השמאי את כדאיות התיקון ובמקרה שאין כדאיות בתיקון, מעריך את שווי השרידים של המטלטלין שניזוקו.

  שמאי נזקים חייב להכיר את סוגי הנזקים השונים, להבין את תוצאותיהם המיידיים וכן את השפעותיהם של הנזקים בעתיד.

  הערכת הנזק כוללת, לפי הצורך, גם את הנזקים התוצאתיים: אובדן זמני של אפשרות הדיור עד לתיקון, אובדן הכנסות כתוצאה מנזק לציוד וכדומה.

  שמאי נזקים עוסק בסוגים שונים של נזקים כדלקמן:

  • נזקי אש, שריפות, פיח, עשן, נזקים עקב מי כיבוי, הוצאות הכיבוי וכדומה.
  • נזקי מים, נזקים לרכוש עקב מים, עלויות תיקון הצנרת שניזוקה, דרכים לתיקון הנזק וכדומה.
  • נזקי פריצה, ניתוח אופן הפריצה, איסוף המימצאים, הסקת מסקנות לגבי התכולה שנגנבה, והערכת הרכוש שנגנב או ניזוק.
  • הערכת ליקויי בניה, הערכת עלויות השיפוצים הנדרשים ואורך התיקונים.

  סוקר – יועץ מיגון

  מומחיותו של שמאי נזקים מאפשרת לו לייעץ למפעלים ועסקים בנושא מניעת נזקים.

  על הסוקר להכיר את הסיכונים האפשריים לרכוש, הערכת הסיכויים להיווצרותם, הכרת אמצעי המיגון הקיימים בשוק, הערכת החוקים והתקנות הנדרשים להגנה על הרכוש וכדומה.

  שמאי חקלאי

  שמאי חקלאי הינו שמאי רכוש המתמחה בחקלאות.

  עליו לקבוע את שווים של יבולים חקלאיים במטעים, משק חי, תעשיית המזון.

  וכן, ציוד ומבנים חקלאיים, כלים חקלאיים, סככות, חממות ליבולים רגילים, לולים מבוקרים, מרובי חליבה וכדומה.

  שמאי חקלאי צריך להכיר את סוגי הנזקים השונים והשפעתם על הרכוש החקלאי, עלויות השיקום של מטע לאחר שריפה, הצפה, נזק טבע, או נזקים כתוצאה ממחלות ואת אמצעי המניעה להן.

  שמאי ציוד

  שמאי ציוד הינו שמאי רכוש המתמחה בציוד לתעשייה, למסחר ולרפואה. מתמחה בסוגי מכונות שונים והבנת אופן פעולתם.

  על השמאי להעריך סוגי ציוד שונים עפ”י ערך הציוד כחדש, ערך הציוד כמשומש, ערך הציוד במקום הקיים כ”ציוד חי” ואת ערך הציוד לאחר פירוק, ערך הציוד בשוק החופשי ואת ערכו בעת מכירה מאילוץ לאחר פירוק המפעל.

  שמאי ציוד נדרש להבין את תהליכי הייצור, להכיר את אורך החיים הצפוי של סוגי הציוד השונים, את טכנולוגיית העבודה ואת אופן התחזוקה של הציוד.

  שמאי ימי

  שמאי ימי הינו שמאי רכוש המומחה בתובלה ימית.

  עליו להכיר את כלי השיט והתובלה, להיות בקיא בכללי התעבורה השונים בים ובאוויר.

  שמאי ימי מתמחה בהערכת כלי שיט, אוניות, דוברות, סירות וכדומה. כמו כן, השמאי מעריך נזקים לכלי שיט הנ”ל.

  השמאי נדרש להעריך נזקים שנוצרו לסחורה במהלך “ההרפתקאה הימית” החל מפתח המפעל, דרך המסע בים ועד לפתחו של הנמען. לשם כך עליו להיות מומחה הן בנזקים לרכוש הנבדק והן באופן רישומו בספרי הספק, בספרי האוניה וכדומה.

  שמאי אווירי

  שמאי אווירי הינו “שמאי ימי” המומחה בתובלה אווירית ומומחיותו הינה בכלי הטיס למינהם, וכן בסחורה המובלת בו.

  השמאי בקיא בחוקי התעבורה האווירית, וכן בנזקים לכלי הטיס השונים.

  שמאי רכב

  שמאי רכב הינו שמאי נזקים המתמחה בכלי רכב.

  השמאי קובע את אופן התיקון ועלויות התיקון של כלי הרכב שנפגע בתאונה או בשריפה.

  שמאי הרכב מעריך את שווי כלי הרכב לאחר תאונה וקובע האם יש להוריד את כלי הרכב מהכביש כתוצאה מכך.

  השמאי עוסק במקצועו עפ”י רישיון שניתן לו ממשרד התחבורה, ובקיא בתקנות ובכללים הנדרשים להערכת הנזק לכלי הרכב.

  שמאי ביטוח

  שמאי ביטוח הינו שמאי רכוש או שמאי נזקים מהסוגים שנימנו לעיל, שהינו גם שמאי מומחה לביטוח.

  שמאי מסוג זה מתמנה ע”י חברת ביטוח להעריך נזקים שנוצרו לרכוש, לרכב, לרכוש חקלאי, לרכוש שהובל בים וכדומה.

  לעיתים שמאי ביטוח מתמנה ע”י מבוטח שיש לו מחלוקת עם חברת הביטוח על הנזק ועל גובה הפיצוי.

  על השמאי להכיר היטב את החוקים, התקנות והתקדימים הנוגעים לביטוח הרכוש נשוא הבדיקה, וכן את פוליסת הביטוח הספציפית של המבוטח. בנוסף על שמאי הביטוח לבדוק את העבר הביטוחי של המבוטח, את ההגנות הנדרשות בפוליסה לצימצום הנזק, את סכומי הביטוח והתאמתם לשווי הרכוש המבוטח ועוד.

  האתיקה המקצועית של השמאים

  למקצוע השמאות כללי אתיקה מקצועית הקבועים חלקם בחוק וחלקם בנוהג הקיים ובפסקי הדין.

  התנהגות השמאי צריכה להלום את כבוד המקצוע.

  השירות המקצועי יינתן בהגינות, ללא משוא פנים, באופן בלתי תלוי, עפ”י הכללים והנוהלים המקובלים במקצוע ועפ”י מיטב שיקול דעתו של השמאי. מתן חוות הדעת תהיה עפ”י בדיקה אישית של השמאי, של שותפו או של שמאי אחר ממשרדו.

  גילוי של פרטים מתוך חוות הדעת או פרטים אודות מזמין חוות הדעת תהיה בהסכמת המזמין בלבד, או עפ”י היתר עפ”י דין.

  משרד יהושע סדן הינו משרד שמאים עם ניסיון ומוניטין רב של למעלה מ-30 שנה המתמחה בתחומי השמאות הנ”ל.

  כל חוות דעת של שמאי המשרד הינה מקצועית, מדוייקת, מנומקת, מציגה את המצב לאשורו, ומסוגלת לעמוד במבחנים המשפטים הקפדניים ביותר. אנו מקפידים על שירות אדיב מסור ומקצועי, זמינות מירבית ומגיעים לכל הארץ.

  איתכם באש ובמים, יהושוע סדן שמאים ומהנדסים - שמאות מדוייקת

  התנהלות משפטית ומקצועית

  יהושע סדן מתמנה רבות כשמאי מומחה מטעם בתי המשפט בכל רחבי הארץ.

  כל הערכות הנזקים במקום אחד

  חוות דעתנו כוללת את כל הדרוש: ציון הליקוים, עלות התיקונים, משך התיקונים והתוצאות הנילוות.

  ניסיון מוכח בתחום מעל 40 שנה

  יהושע סדן מומחה בעל ניסיון של למעלה מ-40 שנים, בעל מוניטין נרחב של שמאי רכוש יסודי ומדוייק.

  title

  text

  title2

  text2

  שיווק באינטרנט שיווק באינטרנט