מחפשים הערכת נזקי מים ואש?

השאירו את הפרטים ואנו נחזור אליכם
  מומחה מטעם בית המשפט

  לעיתים, מונחות בפני בתי המשפט מספר חוות דעת שמאיות, אשר מטבע הדברים שונות הן זו מזו, ואף הפוכות במסקנותיהן.

  בפני בית המשפט עומדות שתי אפשרויות עיקריות:

  לקבל את חוות הדעת לאחר חקירת המומחים ולהכריע ביניהן.

  או לחילופין, למנות שמאי שלישי כמומחה מטעם בית המשפט.

  מינוי מומחה מטעם בית המשפט אינו מבטל את חוות הדעת האחרות.

  חוות דעתו של מומחה מטעם בית המשפט אינה סופית לעניין הפסיקה, והיא נתונה לשיקול דעתו המוחלט של בית המשפט.

  הצדדים רשאים להציג למומחה שאלות הבהרה, ואף לזמנו לחקירה בפני בית המשפט.

  בית המשפט רשאי למנות מומחה מטעמו, אף אם אין חוות דעת אחרות מטעם הצדדים,

  וגם כאן רשאים הצדדים לשאול שאלות הבהרה ולחקור את המומחה.

  מומחה מטעם בית המשפט הינו בד”כ בעל מקצוע מוביל בנושאים שבתחום מומחיותו.

  על בית המשפט לוודא כי מומחיותו וניסיונו רחבים יותר מבעלי מקצוע אחרים בתחומו.

  וכן, כי הגינותו ויושרו יסייעו בידי בית המשפט בניסיונו להגיע לחקר האמת.

  מהו תפקידו של מומחה מטעם בית המשפט?

  תפקידו הראשון במעלה של המומחה הינו לסייע לבית המשפט להגיע לחקר האמת.

  על המומחה להתמקד אך ורק בשאלות המקצועיות הנוגעות למומחיותו, ולהימנע ככל האפשר מלחוות דעתו באשר לעובדות הנתונות למחלוקת אשר אינן בתחום מומחיותו.

  התפקיד השני במעלה הינו להקל על בית המשפט בתהליך הבירור.

  עליו להבהיר את המושגים המקצועיים בהם הוא משתמש בחוות הדעת, באופן כזה שיובנו הן לבית המשפט והן לצדדים.

  מתוך הבנה של תפקיד זה, על המומחה לבצע את חקירת המקרה בכלים שברשותו, ואשר אינם בדרך כלל ברשות בית המשפט כגון:

  מתוצאות ביקורו בשטח יביא המומחה צילומים ו\או תרשימים ו\או מדידות שעשה ויצרפם לחוות דעתו.

  מבדיקות טכניות אחרות, יביא המומחה את תוצאות הבדיקות ויציין באלו מכשירים ביצע אותן.

  מומחה מטעם בית המשפט הינו נציגו של בית המשפט מחוץ לכתלי ההיכל בכל שלבי חקירת המקרה, עד להגשת חוות הדעת, ואף לאחר הגשתה.

  על המומחה לזכור כי תפקידו הינו תפקיד מקצועי ולא תפקיד שיפוטי. אין הוא רשאי לעסוק בגישור בין הצדדים, או בניסיונות פשרה אחרים. רצוי אף שהמומחה לא יביע דעתו בפני הצדדים, אלא בחוות דעתו בלבד.

  עליו לנהוג בשקיפות ובהגינות, תוך מתן הזדמנות נאותה לכל הצדדים להעלות את טענותיהם, להציג מסמכים, ולנסות לשכנעו בטיב טענותיהם.

  חוות הדעת תוגש תוך התייחסות יסודית ככל האפשר לכל הטענות המקצועיות שהועלו ע”י הצדדים. חקירת העובדות תהיה בסגנון מהוגן ושאלותיו של המומחה יוצגו לצדדים במתינות ובזהירות.

  לאורך כל ההליך, ינהג המומחה כנציג בית המשפט. עליו לזכור כי ראוי שהצדק לא רק יעשה אלא גם ייראה. עליו לנהוג באופן שאינו מעורר חשש של משוא פנים. במקרה של קשרי עבודה או קשרים אחרים עם אחד הצדדים, יודיע המומחה על כך לצדדים מראש ויתן הזדמנות לצדדים להתנגד למינויו.

  מומחה מטעם בית המשפט צריך לזכור כי מינויו אינו מעניק לו חסינות בפני נזיפה ולא סנקציות אחרות, כולל סנקציות אזרחיות ופליליות.

  חוות דעתו של המומחה תהיה ערוכה בלשון נקיה ומתונה. עריכת המימצאים והמסקנות יובאו באופן לוגי. נקודות מחלוקת שאינן מתחום מומחיותו יושארו באופן מפורש לשיקול דעתו של בית המשפט.

  לאחר הגשת חוות הדעת, אין המומחה רשאי לשנותה על דעת עצמו, למעט טעות סופר. בקשות לשינויים יובאו בפני בית המשפט ע”י הצדדים ויהיו נתונים לשיקול דעתו הבלעדי.

  שמאי מכריע

  שמאי מכריע בין צדדים חלוקים בנזק.

  יהושע סדן הינו שמאי רכוש מומחה מטעם בתי המשפט, אם כשמאי יחיד ואם כשמאי מכריע בין שתי חוות דעת נוגדות.

  המינוי עפ”י החלטה משותפת של הצדדים החולקים, או עפ”י החלטה של בית המשפט.

  כמו כן, יהושע סדן מוסמך לשמש בורר עפ”י חוק הבוררות.

  חוות הדעת ופסקי הבוררות הינם מנומקים ומפורטים, ללא משוא פנים ובהתאם לכללי הצדק הטבעי.

  איתכם באש ובמים, יהושוע סדן שמאים ומהנדסים - שמאות מדוייקת

  התנהלות משפטית ומקצועית

  יהושע סדן מתמנה רבות כשמאי מומחה מטעם בתי המשפט בכל רחבי הארץ.

  כל הערכות הנזקים במקום אחד

  חוות דעתנו כוללת את כל הדרוש: ציון הליקוים, עלות התיקונים, משך התיקונים והתוצאות הנילוות.

  ניסיון מוכח בתחום מעל 40 שנה

  יהושע סדן מומחה בעל ניסיון של למעלה מ-40 שנים, בעל מוניטין נרחב של שמאי רכוש יסודי ומדוייק.

  מדוע דווקא יהושע סדן?

  מתחילת דרכו כשמאי, לפני למעלה מ-35 שנה, אימץ יהושע סדן את דרכו כשמאי חסר פשרות, אשר חוות הדעת היוצאות תחת ידו הינן מדויקות, מיקצועיות, מנומקות ובהירות. כל השמאים והמהנדסים במשרד מחוייבים למסורת ארוכת שנים זו.

  כל חוות דעת של משרד יהושע סדן הינה מקצועית, מדוייקת, מציגה את המצב לאשורו, ומסוגלת לעמוד במבחנים המשפטים הקפדניים ביותר. (ראה פסקי דין לדוגמה).

  מדיניות זו נותנת את תוצאותיה: המחלוקת שבין הצדדים מצטמצמת למינימום, ולרוב מסתיימת ללא כל דיון משפטי.

  גם אם נוצר דיון משפטי, אזי בתי המשפט פוסקים פעם אחר פעם לטובת חוות הדעת שהוגשה ע"י המשרד.

  קראו עוד

  שמאות נזקי אש

  אירוע אש הינו אירוע חמור ורציני, עם השלכות קשות ונרחבות כלפי הרכוש שניזוק. נזק הנובע מאש מלווה כמעט תמיד בנזקים נלווים: נזקי חום, נזקי פיח, ריח עשן. חומרי הכיבוי ומי הכיבוי גורמים גם הם נזקים כבדים. לעיתים, עולים הנזקים כתוצאה מפעולות הכיבוי על הנזקים מאש השריפה. במהלך השריפה ומיד לאחריה, נוצרים נזקים לציוד חשמלי ואלקטרוני. נוצרים נזקים עקב תקלות חשמל ומי כיבוי. נוצר סיכון גבוה של היווצרות חלודה במוצרי מתכת כתוצאה מפיח. ריחות עשן חודרים לפריטים רגישים כגון: מוצרי ביגוד, מוצרי מזון ועוד. פריטים שחובה להחזיקם בקירור ניזוקים עקב הפסקת פעולת הקירור.

  שמאות נזקי מים

  נזקי מים הם הנזקים הנפוצים ביותר בנזקי רכוש. נזק מים הוא נזק רציני הדורש התייחסות דחופה ומיקצועית של שמאי נזקים. שמאי נזקים מנוסה מסוגל בדרך כלל לאתר את מקור הדליפה לפני שבוצעה חפירה ועבודות איתור. כיצד אפשר לחסוך בעבודות איתור מקור הדליפה? מה קורה למוצרי עץ במקרה של מגע עם מים? כיצד מתמודדים עם שרברבים שהתמנו ע”י חברת ביטוח בנושא נזקי מים? מה קורה אם תשתית החול מתחת לריצוף מלאה מים? ההחלטות בנושא טיפול בנזקי מים חייבות להיות מקצועיות והערכת הנזק חייבת להיות מבוצעת ע”י שמאי נזקים. נגרמו לך נזקים כתוצאה מדליפת מים מהשכנים? יש מה לעשות. התייעץ עם שמאי נזקים מנוסה.

  שמאות נזקי פריצה

  נזקים כתוצאה מפריצה נפוצים מאוד בדירות, במשרדים, בעסקים, בחקלאות ובכל רכוש שהוא. שמאי מומחה לנזקים נדרש לקבוע גם את אופן החדירה והיציאה, עליו לבדוק אם הרכוש עמד בתנאי הגנות כפי שנדרש בביטוח, אם היה ביטוח, וכן להמליץ על הגנות למניעה או צימצום הנזק של פריצה נוספת. שמאי נזקים מומחה נדרש להעריך רכוש שנגנב ואיננו. כיצד מוערך הנזק? מהו הרכוש שנגנב מהמקום ומה שוויו? כיצד ניתן להוכיח זאת? הניסיון והמקצועיות של השמאי יקבעו לעניין היקף הנזק באופן מכריע גם בבתי המשפט. לכן, מומלץ להזמין שמאי נזקים מומחה ומנוסה.

  שיווק באינטרנט שיווק באינטרנט