מחפשים הערכת נזקי מים ואש?

השאירו את הפרטים ואנו נחזור אליכם
  מומחה מטעם בית המשפט

  לעיתים, מונחות בפני בתי המשפט מספר חוות דעת שמאיות, אשר מטבע הדברים שונות הן זו מזו, ואף הפוכות במסקנותיהן.

  בפני בית המשפט עומדות שתי אפשרויות עיקריות:

  לקבל את חוות הדעת לאחר חקירת המומחים ולהכריע ביניהן.

  או לחילופין, למנות שמאי שלישי כמומחה מטעם בית המשפט.

  מינוי מומחה מטעם בית המשפט אינו מבטל את חוות הדעת האחרות.

  חוות דעתו של מומחה מטעם בית המשפט אינה סופית לעניין הפסיקה, והיא נתונה לשיקול דעתו המוחלט של בית המשפט.

  הצדדים רשאים להציג למומחה שאלות הבהרה, ואף לזמנו לחקירה בפני בית המשפט.

  בית המשפט רשאי למנות מומחה מטעמו, אף אם אין חוות דעת אחרות מטעם הצדדים,

  וגם כאן רשאים הצדדים לשאול שאלות הבהרה ולחקור את המומחה.

  מומחה מטעם בית המשפט הינו בד”כ בעל מקצוע מוביל בנושאים שבתחום מומחיותו.

  על בית המשפט לוודא כי מומחיותו וניסיונו רחבים יותר מבעלי מקצוע אחרים בתחומו.

  וכן, כי הגינותו ויושרו יסייעו בידי בית המשפט בניסיונו להגיע לחקר האמת.

  מהו תפקידו של מומחה מטעם בית המשפט?

  תפקידו הראשון במעלה של המומחה הינו לסייע לבית המשפט להגיע לחקר האמת.

  על המומחה להתמקד אך ורק בשאלות המקצועיות הנוגעות למומחיותו, ולהימנע ככל האפשר מלחוות דעתו באשר לעובדות הנתונות למחלוקת אשר אינן בתחום מומחיותו.

  התפקיד השני במעלה הינו להקל על בית המשפט בתהליך הבירור.

  עליו להבהיר את המושגים המקצועיים בהם הוא משתמש בחוות הדעת, באופן כזה שיובנו הן לבית המשפט והן לצדדים.

  מתוך הבנה של תפקיד זה, על המומחה לבצע את חקירת המקרה בכלים שברשותו, ואשר אינם בדרך כלל ברשות בית המשפט כגון:

  מתוצאות ביקורו בשטח יביא המומחה צילומים ו\או תרשימים ו\או מדידות שעשה ויצרפם לחוות דעתו.

  מבדיקות טכניות אחרות, יביא המומחה את תוצאות הבדיקות ויציין באלו מכשירים ביצע אותן.

  מומחה מטעם בית המשפט הינו נציגו של בית המשפט מחוץ לכתלי ההיכל בכל שלבי חקירת המקרה, עד להגשת חוות הדעת, ואף לאחר הגשתה.

  על המומחה לזכור כי תפקידו הינו תפקיד מקצועי ולא תפקיד שיפוטי. אין הוא רשאי לעסוק בגישור בין הצדדים, או בניסיונות פשרה אחרים. רצוי אף שהמומחה לא יביע דעתו בפני הצדדים, אלא בחוות דעתו בלבד.

  עליו לנהוג בשקיפות ובהגינות, תוך מתן הזדמנות נאותה לכל הצדדים להעלות את טענותיהם, להציג מסמכים, ולנסות לשכנעו בטיב טענותיהם.

  חוות הדעת תוגש תוך התייחסות יסודית ככל האפשר לכל הטענות המקצועיות שהועלו ע”י הצדדים. חקירת העובדות תהיה בסגנון מהוגן ושאלותיו של המומחה יוצגו לצדדים במתינות ובזהירות.

  לאורך כל ההליך, ינהג המומחה כנציג בית המשפט. עליו לזכור כי ראוי שהצדק לא רק יעשה אלא גם ייראה. עליו לנהוג באופן שאינו מעורר חשש של משוא פנים. במקרה של קשרי עבודה או קשרים אחרים עם אחד הצדדים, יודיע המומחה על כך לצדדים מראש ויתן הזדמנות לצדדים להתנגד למינויו.

  מומחה מטעם בית המשפט צריך לזכור כי מינויו אינו מעניק לו חסינות בפני נזיפה ולא סנקציות אחרות, כולל סנקציות אזרחיות ופליליות.

  חוות דעתו של המומחה תהיה ערוכה בלשון נקיה ומתונה. עריכת המימצאים והמסקנות יובאו באופן לוגי. נקודות מחלוקת שאינן מתחום מומחיותו יושארו באופן מפורש לשיקול דעתו של בית המשפט.

  לאחר הגשת חוות הדעת, אין המומחה רשאי לשנותה על דעת עצמו, למעט טעות סופר. בקשות לשינויים יובאו בפני בית המשפט ע”י הצדדים ויהיו נתונים לשיקול דעתו הבלעדי.

  שמאי מכריע

  שמאי מכריע בין צדדים חלוקים בנזק.

  יהושע סדן הינו שמאי רכוש מומחה מטעם בתי המשפט, אם כשמאי יחיד ואם כשמאי מכריע בין שתי חוות דעת נוגדות.

  המינוי עפ”י החלטה משותפת של הצדדים החולקים, או עפ”י החלטה של בית המשפט.

  כמו כן, יהושע סדן מוסמך לשמש בורר עפ”י חוק הבוררות.

  חוות הדעת ופסקי הבוררות הינם מנומקים ומפורטים, ללא משוא פנים ובהתאם לכללי הצדק הטבעי.

  איתכם באש ובמים, יהושוע סדן שמאים ומהנדסים - שמאות מדוייקת

  התנהלות משפטית ומקצועית

  יהושע סדן מתמנה רבות כשמאי מומחה מטעם בתי המשפט בכל רחבי הארץ.

  כל הערכות הנזקים במקום אחד

  חוות דעתנו כוללת את כל הדרוש: ציון הליקוים, עלות התיקונים, משך התיקונים והתוצאות הנילוות.

  ניסיון מוכח בתחום מעל 40 שנה

  יהושע סדן מומחה בעל ניסיון של למעלה מ-40 שנים, בעל מוניטין נרחב של שמאי רכוש יסודי ומדוייק.

  שמאי מקרקעין חוות דעת לבית משפט

  מחלוקות ואי הסכמות בתחום הנדלן והיזמות, הפכו בשנים האחרונות לאתגר משמעותי מבחינתם של בעלי קרקעות ונכסים רבים. לא פשוט בכלל להבין ולמפות את מוקד הסכסוך, וצריך להיות מאוד מדויקים על מנת להבטיח הצלחה ברמה גבוהה, במיוחד אם אתם פונים לקבלת עזרה מבית המשפט. הפרטים הקטנים משפיעים מאוד על התמונה הגדולה, ולכן חשוב להגיע עם דוח שמאי מקרקעין חוות דעת לבית המשפט, אשר מוכיח את הטענות שלכם למעלה מכל ספק ומצליח להציג בצורה ברורה את החריגות או אי ההתאמה לחוזה כמו שאתם רואים. רק חברה מיומנת ומנוסה, בתחום שמאות המקרקעין, כמו חברת י. סדן שמאים ומהנדסים, מסוגלת לתת מענה לדרישות המקצועיות על העלות, ולהבטיח הפקה של דוח ברמה הכי גבוהה שיש, לטובת הליכים משפטיים מורכבים במיוחד.

  הזמנת שמאי מקרקעין חוות דעת לבית משפט – איך עושים את זה נכון?

  על מנת להצליח להגיע עם שמאי מקרקעין חוות דעת לבית משפט, ולהבטיח שהקול שלכם יקבל את תשומת הלב הנדרשת, אתם צריכים ליצור דוח שבו כל הפרטים הקטנים והמשמעותיים ביותר לטענות שלכם, מקבלים את תשומת הלב הדרושה. עם הטענה שלכם היא להיות בהכשרת הקרקע, שמאי המקרקעין מבקש לבחון את אישורי הבנייה של הקרקע, התוכניות על השטח, ותהליך השבחה המקצועי של הקרקע. סנכרון בין כמה שיותר פרטי מידע, יאשר לשמאי המקרקעין ליצור תמונה בהירה אך גם הוגנת והולמת, למה שמתרחש בשטח.

  חוות דעת לבית משפט משמאי מומחה

  עכשיו, כל שנותר לכם הוא לבחור את החברה שתלווה את תהליך העבודה שלכם, ותעזור לכם להגיע למסקנה המיוחלת הדרושה לכם. המיומנות המקצועית שהוצגה לעיל, היא חלק בלתי נפרד מהשירות של אנשי הצוות בחברת י. סדן שמאים ומהנדסים. אנו מסוגלים להציע מגוון רחב של פתרונות, בהתאם לסוג ההליך המשפטי אותו אתם מעוניינים לנהל, בהתאם למטרה המרכזית של ההליך שלכם.

  שמאי מומחה

  כשאתם מעוניינים להפוך את הנכס החדש או המחודש שלכם, למקום שבו מדי יום ביומו אתם חיים בבטחה עם כל בני המשפחה שלכם, חשוב ליצור תהליכי רכישה המבוססים על מידע אמין ועל בחירה באנשי מקצוע מנוסים שמלווים את תהליך הקניה. בשביל להבטיח שהתמונה החיצונית של הנכס, תואמת גם למצב הפיזי וההנדסי שלו, אתם חייבים לקבל מידע מהימן על בסיס דוח שמאי מומחה, כבר בשלבים הראשונים של תהליך הרכישה. דוח שמאי מומחה, אותו מפיקה חברה מיומנת ומנוסה בתחום, כמו חברת י. סדן שמאים ומהנדסים. אנחנו מסוגלים ליצור דוח המבוסס על מגוון רחב של פרמטרים, כמו למשל על ידי מידע מקצועי, ועבודה מיומנת ברמה הכי גבוהה שיש. וכך לכם תהיה דרך בטוחה לקבל מידע חיוני על הנכס החשוב ביותר בחיים שלכם.

  איך לבחור שמאי מומחה לביצוע עבודות בבית?

  על מנת לבחור שמאי מומחה לעבודה, אתם צריכים להבטיח ש:

  1. איש המקצוע שבחרתם לעבודה הוא איש מקצוע אשר מחזיק ברישיונות המתאימים ומחזיק בידע המתאים על מנת לספק לכם ליווי מהימן בתחום ההנדסה.
  2. מדובר על איש מקצוע שיודע לטפל באלמנטים מיוחדים של בית המגורים שלכם, מבחינת שטח הקרקע, התשתיות ואפילו המבנה עצמו.
  3. אתם יכולים לסמוך על איש המקצוע, מקבלים תוצאות ברורות, ועומדים בלוחות הזמנים על מנת להשלים את תהליך הרכישה של הנכס, בצורה הכי נגישה שיש.

  שמאי חוות דעת מומחה

  כבר בשיחת הטלפון הראשונה שלכם, אפשר לדעת האם אתם מדברים עם שמאי מומחה בתחומו, אשר מסוגל לענות על הדרישות של הפרויקט שלכם. בין שמדובר על יצירת תהליך עבודה ברור, ובין שמדובר על שימוש במונחים מקצועיים והבנה עמוקה של צרכי הלקוח. שמאי מומחה מסוגל לתת שירות ברמה הגבוהה ביותר, ללא היסוס ותוך שיפור מתמיד ושביעות הרצון שלכם בתור לקוחות. אל תהססו לקחת החלטות על בסיס המלצה, או על בסיס בחירה באנשי מקצוע שאתם מאמינים בהם. אך יחד עם זאת השקיעו זמן בחיפוש מידע אודות אנשי המקצוע, לקבלת תמונת רקע מושלמת על היכולות שלהם.

  שיווק באינטרנט שיווק באינטרנט