מחפשים הערכת נזקי מים ואש?

השאירו את הפרטים ואנו נחזור אליכם
  שמאי חקלאי

  היקף העסקאות הנעשות במגזר החקלאי נמוך באופן משמעותי מהיקף העסקאות המתבצעות במגזר העירוני, ולכן לשמאי חקלאי תפקיד חיוני ונדרש.

  שמאי חקלאי הוא האיש העוסק בהערכת שווי הקרקעות החקלאיות בישראל, בהערכת השווי של ציוד חקלאי ועוד. חברות ביטוח, משרדים ממשלתיים, בית המשפט ואנשים פרטיים נזקקים לשירותיו הייחודיים של שמאי חקלאי.

  על מנת להיות שמאי חקלאי, יש צורך להיות שמאי ולהתמחות בתחום שמאות חקלאות.

  לא כל שמאי מקרקעין או שמאי רכוש ידע לטפל בשמאות חקלאי.

  משרד השמאים של יהושע סדן הוא משרד שמאים המומחה בין היתר בשמאות חקלאית.

  אם אתם מחפשים שמאי חקלאי מומחה, מקצועי ובעל מוניטין, פנו אל משרדו של יהושע סדן, נשמח לעזור ולחלוק עמכם את ניסיונו הרב.

  נא להכיר – שמאי חקלאי!

  תפקידו של השמאי הוא להעריך את שווי הקרקע החקלאית ולסייע לבעלי הנכסים החקלאיים בכל הבעיות הרבות העומדות לפניהם.

  שמאי חקלאי צריך להתמקצע בחוקי המס המיוחדים לשמאות החקלאית.

  חוקי המס עבור נכסים חקלאיים שונים מאוד מחוקי המס באשר לנכסים העירוניים.

  על השמאי החקלאי להיות מעורה בחוקים אלו, להתעדכן בפסיקות בית המשפט ובתקנות המתחדשות לעתים של הרשויות העוסקות באדמות חקלאיות כמו מינהל מקרקעי ישראל ועוד.

  הערכת נזקים וקביעת גובה הפיצויים במקרים של נזקי_טבע, אסונות, שרפות, הפקעת קרקעות, גניבות, רעידת אדמה, תאונות, מגפות, מחלות ועוד הם בתחום עיסוקו של שמאי חקלאי.

  נזקים אלו עלולים לפגוע בציוד החקלאי, בגידולים החקלאיים, בנכסים חקלאיים ועוד.

  הערכת שווי קרקע חקלאית נדרשת במקרים רבים. בעת חלוקת ירושה, בכינוס נכסים, בפירוק שותפויות, בפיצוי בשל הפקעת שטחים חקלאיים, בשינוי ייעוד הקרקע ועוד.

  פעמים רבות על שמאי חקלאי לחבוש שני כובעים: כובע של שמאי חקלאי וכובע של שמאי מקרקעין.

  במקרים רבים, נדרש השמאי להעריך את הן את שווי האדמות החקלאיות והן את שווי הנדל”ן הבנויים עליהן.

  שמאי חקלאי נעזר במהלך עבודותו במומחים מתחום החקלאות, בכלכלנים, במהנדסים ובעורכי דין המתמחים בתחום.

  שמאי חקלאי הוא שמאי המומחה בהערכת נזק בכל סוגי החקלאות כמו מטעים, רפתות, בקר וחלב, מבני חממות וגידולים ועוד.

  רבים פונים אל שמאי חקלאי במצבים רבים כמו: מכירת נחלות, חלוקת ירושה בין בני המשפחה, הגשת שומות למנהל מקרקעי ישראל, עזרה בתכנון מיסים הייחודיים לשומות חקלאיות, הערכות נזקים מול חברות ביטוח ובקשות לחוות דעת משפטית בנושאים שונים.

  ההבדל בין שמאי חקלאי לבין שמאי מקרקעין

  כדי להיות שמאי חקלאי על המועמד לעבור את כל מסלול ההכשרה שעובר שמאי מקרקעין.

  עליו להיות בעל תואר אקדמאי, ללמוד לימודי שמאות מקרקעין, להתמחות במשך שנה אצל שמאי מוסמך ולעמוד בהצלחה בבחינות של מועצת השמאים הכפופה למשרד המשפטים.

  רק לאחר שיעמוד המועמד בכל התנאים האלו, הוא יוכל להתמחות בתחום המיוחד של שמאות חקלאית ולהיות שמאי חקלאי.

  ההתמחות של שמאי חקלאי כוללת היכרות עם ענף החקלאות ועם האנשים הפועלים בו,

  היכרות עם סוגי המשקים, משק פרטי ומשק משותף, היכרות עם הציוד החקלאי ועם פוליסות הביטוח הייחודיות לענף החקלאות.

  שמאי חקלאי הינו שמאי אשר שעוזר לחקלאיים לשמור על זכויותיהם מול הגורמים הממשלתיים כגון רשויות מיסים, מנהל מקרקעי ישראל ועוד.

  שמאי מקרקעין מומחה בהערכת שווי נכסים, בעיקר נכסים עירוניים.

  לעומתו, שמאי חקלאי מומחה בהערכת שווי נכסים חקלאיים כמו שווי הקרקע החקלאית, שווי הגידולים, שווי מבני העזר וגם שווי הנכסים הנדל”ניים המוצבים על הקרקע החקלאית.

  כלי עבודתו של שמאי חקלאי

  כמו בשמאות מקרקעין כך גם בשמאות חקלאית קיימות גישות שונות להערכת שווי הנכסים.

  אחת מהגישות המקובלות ביותר היא גישת ההשוואה.

  כאשר רוצה השמאי להעריך שווי של נכס חקלאי, הוא אוסף מידע על הנכס וסביבתו, משווה את הנתונים וקובע לפיהם את שווי הנכס החקלאי.

  כדי להעריך שווי של אדמה חקלאית, יש לקחת בחשבון את תשלום המיסים וההיטלים המוטלים על הקרקע ולשקלל אותם בקביעת המחיר.

  שמאות חקלאית מתבצעת גם באמצעות מדידות.

  על השמאי למדוד את גודל השטח, מגרש חקלאי, נחלה משפחתית, משק משותף מטעים ועוד.

  את המחיר יקבע השמאי לפי גודל השטח, לפי תנאי הסביבה, לפי היכולות החקלאיות וההכנסות הכספיות מהשטח, לפי אופי השטח ועוד.

  כדי להעריך ציוד חקלאי, על השמאי להשוות את מחיר הציוד הישן לעומת החדש, לשקלל את הפחת, להתחשב בגיל הציוד, בדגם ובביקוש הקיים לסוג זה של ציוד.

  בעת מקרים של אסונות טבע, מחלות שרפות וכדומה, על השמאי לקחת בחשבון את הפיצוי עבור הנזקים וגם את אובדן ההכנסות כתוצאה מאסון הטבע.

  שמאי חקלאי ובית המשפט

  פעמים רבות נעזר בית המשפט בשירותיו של שמאי חקלאי מומחה.

  כאשר תוגש, למשל, תביעה בגין הפקעת קרקעות חקלאיות, תביעת פיצויים מחברות הביטוח או בעת סכסוכי ירושה,

  יפנה בית המשפט ויבקש את חוות דעתו המקצועית של שמאי חקלאי מוסמך.

  עדותו של השמאי קבילה בבית המשפט ונחשבת כעדות מומחה.

  לעיתים, את השמאי החקלאי ממנה בית המשפט ולעתים שמאי חקלאי יבוא כעד מומחה מטעם גורמים פרטים אשר נזקקים לסעד ולסיוע מבית משפט. אם הנכם זקוקים לחוות דעת של שמאי חקלאי מומחה, מומלץ לפנות אל משרד יהושע סדן שמאים.

  חוות דעתו של מר סדן קבילה בבית המשפט והיא תסייע בידכם לבסס את טענותיכם ולמרב את סיכויי ההצלחה.

  שמאי חקלאי ותשלום המיסים

  היקף העסקאות המתבצעות במגזר החקלאי הוא מצומצם יחסית.

  אחת הסיבות למיעוט העסקאות הוא תשלום המיסים הרבים המוטלים בעת ביצוע עסקאות חקלאיות הפוגע, לעתים, בכדאיות העסקה.

  פעמים רבות על המוכר להעביר סכומים גבוהים מהתמורה שהתקבלה עבור המכירה לתשלום המיסים.

  לעיתים, גובה המס עלול להגיע אפילו לכדי חמישים אחוז מסך העסקה.

  בעת מכירת נחלה חקלאית, יש לשלם מיסים שונים מאשר בעת מכירת נכס עירוני.

  בין שאר המיסים על המוכר לשלם דמי הסכמה למנהל מקרקעי ישראל, מס שבח ומס מכירה, חובות המשק למועצה האזורית, ופעמים רבות גם לפרוע הסדר חובות שבין המשק לבין האגודה או הסוכנות היהודית.

  בשל ריבוי המיסים נמנעים חקלאים רבים לבצע עסקאות מכירה ובוחרים בפעולות אחרות כמו למשל העברת זכויות לבן משפחה או מינוי בן ממשי. בפעולות אלו גובה המיסים נמוך באופן משמעותי.

  גם תשלום מס שבח שונה במגזר החקלאי מהמגזר העירוני.

  בעת מכירת נחלה חקלאית, יש להבדיל בין התמורה עבור בית המגורים המוקם על הנחלה לבין התשלום עבור החלק החקלאי בנחלה.

  בעוד שלבית המגורים יש פטור ממס שבח, החלק החקלאי חייב במס שבח ובמס מכירה.

  רבים אינם מודעים כי יש דרכים להפחית את גובה המיסים והתשלומים ולנצל הנחות ופטורים שונים.

  לשם כך, יש להיעזר בשמאי חקלאי מקצועי. ליווי של שמאי חקלאי מומחה ומיומן עשויה להפחית חלק ניכר מתשלום המיסים.

  אם אתם מעוניינים למכור נחלה חקלאית, אל תהססו. פנו אל משרדו של השמאי יהושע סדן אשר ילווה אתכם בתהליך המכירה ויחסוך לכם כספים רבים.

  איתכם באש ובמים, יהושוע סדן שמאים ומהנדסים - שמאות מדוייקת

  התנהלות משפטית ומקצועית

  יהושע סדן מתמנה רבות כשמאי מומחה מטעם בתי המשפט בכל רחבי הארץ.

  כל הערכות הנזקים במקום אחד

  חוות דעתנו כוללת את כל הדרוש: ציון הליקוים, עלות התיקונים, משך התיקונים והתוצאות הנילוות.

  ניסיון מוכח בתחום מעל 40 שנה

  יהושע סדן מומחה בעל ניסיון של למעלה מ-40 שנים, בעל מוניטין נרחב של שמאי רכוש יסודי ומדוייק.
  שיווק באינטרנט שיווק באינטרנט