מחפשים הערכת נזקי מים ואש?

השאירו את הפרטים ואנו נחזור אליכם
  תביעות ביטוח

  שמאי ביטוח

  יהושע סדן נותן חוות דעת אך ורק למבוטחים ואינו עוסק במתן חוות דעת לחברות הביטוח.

  בעבר, עסק יהושע שנים רבות כשמאי מטעם חברות ביטוח, ועל כן הינו בקיא עד מאוד בדרכי פעילותן של חברות הביטוח, בהכרת פוליסות הביטוח על כל סוגיהן וגווניהן, בדרך בה חברות הביטוח מגיבות לחוות דעת של שמאי מטעמם ופעילות הכללית של טיפול בתביעות ביטוח.

  שמאי ביטוח צריך לבדוק את נסיבות המקרה ואת מהות האירוע, ולהגדירו עפ”י המושגים המפורטים בתנאי הפוליסה.

  השמאי בודק את המיגונים הקיימים ובודק את התאמתם לתנאי המיגון המפורטים בחוזה הביטוח.

  בדיקה נעשית הן עפ”י רשימת הפוליסה, הן עפ”י התנאים הכלליים בחוברת התנאים המצורפת לרשימה.

  לעיתים, יש להיזקק לבדיקה של “הצעת הביטוח” שאותה הגיש המבוטח לחברת הביטוח לפני עשיית הביטוח, ואף לסקר הגנות שנעשה במקום ע”י מומחה מטעם חברת הביטוח.

  בפעילות מול חברת ביטוח, מודיע השמאי בשלבים הראשונים של הבדיקה לחברה, פרטים ראשונים אודות האירוע, כגון: סוג האירוע, גורמי הנזק, היקף הנזק ומושג ראשוני אודות הכיסוי הביטוחי.

  במעמד זה, ממליץ השמאי בדרך כלל, על ביצוע הגנות נוספות, אשר לדעתו יפחיתו את הסיכויים לנזקים דומים בעתיד.

  בתהליך בירור היקף הנזק, אוסף השמאי ראיות ומסמכים לפריטים הנכללים בתביעה, הן עפ”י המימצאים בשטח והן עפ”י מסמכים שבידי המבוטח, או שיומצאו מאוחר יותר ע”י המבוטח.

  במקביל, בודק השמאי מה היקף הרכוש שלא ניזוק, כדי לקבוע אם סכום הביטוח הרשום בפוליסה מתאים.

  השלב הבא, כולל בירור מדוקדק של התביעה, ניהול מו”מ עם ספקים וקבלנים חיצוניים, כדי לעמוד על האפשרויות הסבירות ביותר להחזרת הנזק לקדמותו.

  לאחר איסוף החומר, מעביר השמאי למזמין חוות דעת של שמאי, כשהיא מלווה במצורפים, מסמכים נדרשים, צילומים וכדומה.

  משרד יהושע סדן שמאים מסייע מזה שנים רבות למבוטחים בכל היבטי ביטוח הרכוש (למעט שמאות רכב), כדלקמן:

  1. ביטוח דירה

  החל מאירועי אש, נזקי מים והצפה, נזקי פריצה וגניבה, צד ג´, אובדן ועוד.

  2. ביטוח עסק

  אף כאן נבדקים, בתנאי ביטוח שונים, אירועי אש, פריצות ונזקים דומים לנ”ל.

  כמו כן, נבדק ונקבע היקף הנזק העקיף שנוצר עקב האירוע הראשוני, בבחינת “אובדן רווחים”.

  3. ביטוח שבר מכני וביטוח ציוד אלקטרוני

  באירועים מסוג זה, נבדקת תקלה מכנית במכונה, תקלה אלקטרונית במכשיר אלקטרוני, מערכת ממוחשבת וכדומה.

  כאן נבדקים גורמי הנזק, וכן נקבע אופן התיקון והיקף הנזק במערכות ממוחשבות.

  יש לבדוק לעיתים גם עלויות שיחזור המידע הממוחשב שאבד עקב האירוע.

  4. ביטוח ציוד הנדסי

  בדיקת תקלות ונזקים תאונתיים בציוד מכני הנדסי, טרקטורים, מנופים, וכדומה.

  ניתוח גורמי הנזק וקביעת עלויות התיקון.

  5. ביטוח קבלנים

  בדיקת נזקים בפרוייקטים קבלניים, בדיקת ההגנות וכללי הבנייה, ניתוח גורמי הנזק וקביעת היקף הנזק.

  6. צד שלישי ושיבוב

  בדיקת נסיבות המקרה בהיווצרות נזק למבוטח ע”י צד שלישי וקביעת היקף האחריות.

  בדיקות דומות של נזקים שנגרמו ע”י המבוטח לצד שלישי, ונופלות במסגרת הפוליסה.

  7. סקרים

  הידע הרב שנצבר במשרד, משמש אף לסקרים שנעשים במהלך עשיית הביטוח, אף מבלי שקרה כל נזק.

  הסקרים נעשים הן לצורך בדיקת ההגנות הקיימות והמלצות לשיפורן, והן הערכה של הרכוש המוצע חביטוח, לשם ביטוח נאות של הרכוש.

  כשמאי ביטוח צבר סדן במהלך השנים ידע נרחב ביותר, הן של סוגים רבים מאוד של פריטי רכוש, החל מטרקטורים וכלה בתכשיטים, והן של סוגים שונים של פוליסות ביטוח, תנאי ביטוח, מערכות מיגון רבות, ומצבים משפטיים שונים.

  תפקידיו של שמאי ביטוח

  שמאי הנזקים, או בשמו האחר, שמאי הביטוח, הינו שמאי מומחה, אשר עפ”י מומחיותו יודע להעריך את אופן התיקון, ומכאן גם את עלויות התיקון. כמו כן יודע השמאי, עפ”י מומחיותו, את ערכיהם של הפריטים שניזוקו ללא אפשרות תיקון, אבדו, נשרפו או נגנבו.

  קביעת ערך הנזק נקבעת עפ”י נסיונו של השמאי, מסמכי רכישה של הפריטים שניזוקו או אבדו, התייעצויות עם מומחים נוספים, סקרי שוק, מחירונים ועוד.

  שמאי נזקים שנתמנה ע”י חברת ביטוח, כדי לבדוק תביעת ביטוח שהוגשה בגין נזק ע”י אחד ממבוטחיה, מכונה “שמאי ביטוח”.

  השמאי מתבקש ע”י חברת הביטוח לבדוק ולחוות דעתו, גם לגבי שאלות נוספות מעבר לשאלת היקף הנזק כדלקמן:

  • האם נגרם הנזק בנסיבות אשר עליהם התחייבה חברת הביטוח לשלם למבוטח?
  • האם נקט המבוטח באמצעי זהירות ובהגנות הנדרשות כפי שהוסכם מראש עם חברת הביטוח לפני קרות הנזק?
  • האם ביטח המבוטח את הפריט שניזוק בסכום הראוי?

  כללי מקצוע השמאות

  כל שמאי מחוייב לפעול ללא משוא פנים, וללא תלות בכל גורם שהוא, ותוך שמירה על כבוד המקצוע.

  שמאי מקצועי פועל למתן שירות מקסימלי והוגן ללקוחו, בהגינות על פי כללי היושר הטבעי, ותוך שמירה קפדנית על אמירת אמת.


  מאמרים בנושא ביטוח

  פריצה ואחריות המוקד

  בתי המשפט עוסקים רבות במקרים של פריצות לעסקים ולבתים, בשאלה האם מוקד האבטחה התרשל באירוע ואם כן, מה הוא גובה הפיצוי שעליו לשלם לבעלים ו/או למבטחיהם. לחץ כאן לקריאת מאמר על עסק שהצליח לקבל 700,000 ש”ח פיצוי מהמוקד בגין נזקי הפריצה.

  פיצויים בגין נזק לרכוש לפי פקודת הנזיקין

  בתחום הערכת נזקים לרכוש שורר אי סדר רב, וקיימות השקפות שמאיות שונות מן הקצה אל הקצה באשר לשיטות הפיצוי והערכת הנזק לרכוש. במאמר זה, מגיע הכותב למסקנה כי במרכז הערכת הנזק יש לראות את האדם הניזוק ולאו דווקא את המוצר הנתבע.

  תקופת התיישנות בביטוח

  חברת הביטוח סירבה לפצות לקוח שביתו נשרף וניזקו נעמד ב-400,000 ש”ח. במאמר, תגלו כיצד הצליח להוכיח את ניזקו וקבל את תגמולי הביטוח ממש לפני שתקופת ההתיישנות בביטוח מסתיימת.

  שיבוב

  סעיף בחוזה הביטוח מאפשר לחברת הביטוח “להיכנס בנעלי המבוטח” ולתבוע את המזיק במקרה שחברת הביטוח שלמה למבוטח פיצוי עבור הנזק. מה אכפת למבוטח אם מישהו אחר ישלם לחברת הביטוח עבור הפיצוי שקיבל? תתפלאו, אבל לפעמים זה פועל לרעתו. מדריך

  מדוע עדיף לרכוש ביטוח דרך סוכן ביטוח?

  חוזה ביטוח אינו חוזה רגיל. הצרכן זקוק לחברת ביטוח לצורך הבטחת עתידו הכלכלי. לעיתים , כל עתידו תלוי בכך. שעת מבחן של חוזה הביטוח הינה בהתרחש מקרה ביטוח בו המבוטח רוצה “להפעיל את הביטוח”. קראו מדוע עדיף לרכוש ביטוח דרך סוכן ביטוח

  מדריך כיצד לבחור סוכן ביטוח

  סוכן ביטוח אינו רק מתווך לדבר ביטוח, מטרתו הסופית אינה הבאת שני הצדדים לחתימה על עסקה, אלא בניה נכונה של מסמך אשר יבטיח לשני הצדדים את רווחתם ואת הביטחון הכלכלי הנדרש במקרה של נזק. תכונותיו חייבות לכלול…

  אחריות לצד שלישי – צד ג’

  לאחרונה, נתקלתי בתופעה של חוסר הבנה באשר לתפקידו של שמאי נזקים בהקשר של נזקים לצד שלישי. מהם נזקים לצד שלישי וכיצד שמאי נזקים יכול להועיל בתביעות צד שלישי?

  ביטוח פריצה וסימני פריצה

  הכיסוי הביטוחי לפריצה בעסק הינו כיסוי שנרכש בדרך כלל בנפרד, ובתוספת פרמיה. חברת הביטוח מתנה לרוב את כיסוי הפריצה בהתקנת הגנות כנגד פריצה, אשר מנוסחות במפורש ברשימת הפוליסה. מהו תפקידיו של שמאי ביטוח בבדיקת פריצה? כיצד נוהגים כאשר נעלם המנעול בדלת הכניסה?

  ביטוח חסר

  ביטוח חסר הינו ע”י הלוגיקה הפנימית שבו, סנקציה הבאה להרתיע מפני ביטוח לא מספיק של הרכוש. בבחינת – שילמת רק חצי מהפרמיה? קבל רק חצי מהפיצוי. להלן דוגמאות לחישוב המתמטי

  ביטוח רכוש

  עולם הביטוח מתחלק בין עולמות משנה כדלקמן: ביטוח גוף, ביטוח רכב, ביטוח ימי, ביטוח רכוש וביטוח חקלאי. מהו ביטוח רכוש? מה כדאי לדעת אודות ביטוח רכוש? מה הם “תנאים מוקדמים”?

  ביטוח עסק – מה חייבים לבטח

  אין זה סוד כי השאלה מה כדאי לבטח קשורה בתשובה לשתי שאלות נוספות: איזה סיכון אני לוקח על עצמי אם אינני מבטח? כמה יעלה לי להפחית את הסיכון ו”לישון בשקט”? אין זה מן החוכמה לבטח כל הסיכונים האפשריים בעסק. הבה נבחן מה כדאי וחשוב לבטח ולמה.

  ביטוח שבר מכני

  ביטוח שבר מכני הינו ביטוח יוצא דופן במהותו. הכיסוי הביטוחי כולל בעיקרו: תנאי ראשוני, רשימת הנזקים, מה הם ההבדלים בין ביטוח שבר מכני לבין ביטוח כל הסיכונים?

  ביטוח מבנה לדירת מגורים – מהו מבנה

  לכאורה, המושג “הדירה” עפ”י המקובל בפוליסה לדירה הינו ביטוח המבנה. בעניין זה, עולות לעיתים תכופות שאלות חוזרות ונישנות. השאלות מחריפות כאשר המקרה מטופל ע”י שתי חברות ביטוח נפרדות, אחת למבנה ואחת לתכולה. במקרה של נזק, מנסה כ”א משמאי הביטוח לקבוע איזה חלק הינו בטיפולו, ובעיקר איזה חלק אינו בטיפולו

  ערך כינון מול ערך שיפוי (או חדש תמורת ישן)

  מרבית פוליסות הביטוח מבטיחות “ערך כינון”. לכאורה קיימת סתירה בין ערך הכינון המבטיח פיצוי בגין פריט חדש תמורת פריט ישן, לבין “עיקרון השיפוי”, על פיו המבוטח יקבל את שווי הנזק שאירע לו אולם לא יותר ממנו

  ביטוח אינו הימור

  מי מאיתנו אינו צורך ביטוח? דומה, כי אין אדם בעולם המודרני שאין לו ביטוח כלשהו. מהו ביטוח? מה ההבדל בין הימור לבין ביטוח? איך קובעים מה הוא הסכום המגיע למבוטח. מי קובע

  תביעות קטנות: חשבו פעמיים לפני שתתבעו

  בית המשפט לתביעות קטנות אמור לאפשר לכל אזרח למצות את הדין מול חברה או אדם שגרמו לו עוול, בלי להידרש לסיוע משפטי ובעלות נמוכה. אבל יהושע סדן סבור שלפחות במקרה של תביעה מול חברות ביטוח, הסיכון שתיקחו גבוה מהסיכוי לזכות.

  איתכם באש ובמים, יהושוע סדן שמאים ומהנדסים - שמאות מדוייקת

  התנהלות משפטית ומקצועית

  יהושע סדן מתמנה רבות כשמאי מומחה מטעם בתי המשפט בכל רחבי הארץ.

  כל הערכות הנזקים במקום אחד

  חוות דעתנו כוללת את כל הדרוש: ציון הליקוים, עלות התיקונים, משך התיקונים והתוצאות הנילוות.

  ניסיון מוכח בתחום מעל 40 שנה

  יהושע סדן מומחה בעל ניסיון של למעלה מ-40 שנים, בעל מוניטין נרחב של שמאי רכוש יסודי ומדוייק.
  שיווק באינטרנט שיווק באינטרנט